Spring naar hoofd-inhoud

Fotoverslag van de conferentie 'Language protection in the EU'

De Coppieters Foundation organiseerde een conferentie in Bastia, Corsica, met als doel het debat te stimuleren door concepten te herformuleren en beste praktijken voor minderheidstalen te delen in overeenstemming met de Europese waarden en binnen het kader van meerlagig bestuur. Het doel was de EU aan te bevelen na te denken over haar beleid en praktijken op het gebied van taalbevordering en -bescherming.

Namens het Mercator European Research Centre for Multilingualism and Language Learning, onderdeel van de Fryske Akademy, nam onze collega Ydwine Scarse deel aan het panel 'Minority language protection in the EU as a citizen’s right: promoting language protection through multilevel governance practices'. 

Dagvoorzitter was Sandrina Antunes van de Universidade do Minho (Portugal). Het evenement werd financieel gesteund door het Europees Parlement.

Meer informatie en foto's van John Schaidler zijn te vinden op https://ideasforeurope.eu/activity/event/minority-language-protection-in-the-eu-and-the-right-to-speak-reframing-the-debate/.