Spring naar hoofd-inhoud

Frysker in drie talen te gebruiken

Frysker is vernieuwd. De website met taalhulpmiddelen voor iedereen die foutloos Fries wil schrijven en spreken, heeft naast een Friese nu ook een Engelse en Nederlandse interface. Daarnaast is de presentatie verbeterd en werkt de taalwebsite sneller dan ooit. De functie 'Sykje' is overzichtelijker geworden en, zoals altijd, zeer de moeite waard. ‘Sykje’ geeft naast vertalingen ook uitgebreide informatie over het gebruik en de vormen van woorden, met duidelijke voorbeelden. Naast deze verbeteringen werkt de Fryske Akademy er ook aan om het Fries-Engels woordenboek uit 2000 in de zoekfunctie van Frysker op te nemen. De verwachting is dat dit in het voorjaar van 2023 gebeurt.

Iedere week ruim 250 nieuwe woorden
De inhoud van Frysker wordt elke dag bijgewerkt en daarbij worden vele nieuwe woorden toegevoegd uit het nieuwe Nederlands-Fries woordenboek dat momenteel op de Akademy wordt geschreven. Het Nederlands-Fries woordenboek in Frysker groeit daarom elke week met zo'n 250-300 nieuwe woorden. Het onderdeel Foarkarswurdlist (Voorkeurswoordenlijst) wordt ook regelmatig uitgebreid en telt nu bijna 96.000 woorden.

Frysker.nl is sinds 2021 online en is de opvolger van Taalweb. In Frysker zijn de volgende door de Fryske Akademy ontwikkelde onderdelen te vinden: Foarkarswurdlist foar it Frysk (2015-2022 ), het Frysk Hânwurdboek (2008, 2016 ), het Frysk Wurdboek, Nederlânsk-Frysk (1985 ), en data uit het Online Nederlands-Frysk Wurdboek (2017-2022 ). Verder gebruikt Frysker de LexiconService van het Instituut voor de Nederlandse Taal uit Leiden.