Spring naar hoofd-inhoud

HisGIS in KNAW Humanities Cluster

KNAW Humanities Cluster en de Fryske Akademy gaan samenwerken rondom het HisGIS-project. Het gaat om een samenwerkingsverband vanaf 1 december 2019 voor een periode van drie jaar.

Prof.dr. Hans Mol en Thomas Vermaut zullen binnen deze samenwerking het nieuwe Geo-team vormen binnen de afdeling Digital Infrastructure van het KNAW Humanities Cluster.

Historicus Hans Mol en GIS-specialist Thomas Vermaut zijn de drijvende krachten achter HisGIS. Vermaut komt in dienst van het Cluster en Mol wordt gedetacheerd vanuit de Fryske Akademy.

Het nieuwe Geo-team bouwt tools om geografische contouren zoals landsgrenzen en percelen uit data te halen, historische kaarten makkelijker met elkaar te vergelijken en de nieuwe data op verschillende manieren te analyseren. Dankzij het beschikbaar komen van nieuwe datasets en de ontwikkeling van nieuwe technologieën zijn de mogelijkheden om data in tijd en ruimte met elkaar te vergelijken eindeloos.

Gertjan Filarski, directeur Digital Infrastructure van het KNAW Humanities Cluster, is enthousiast over de komst van Mol en Vermaut. ‘Binnen de Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen is een grote vraag naar een betrouwbare infrastructuur om data geografisch in kaart te brengen en te visualiseren. Hans en Thomas brengen een enorme hoeveelheid kennis en expertise mee. En met de komst van het HisGIS-project kunnen we op korte termijn ook nieuwe infrastructuur beschikbaar maken binnen CLARIAH PLUS en Time Machine.’

Historische TomTom

Het HisGIS-project koppelt historische informatie aan gedigitaliseerde kaarten. His staat voor historisch en GIS voor Geografisch Informatiesysteem. Een heel alledaagse GIS is de TomTom, maar met HisGIS kan je tijdreizen door het verleden van Nederland. De fundering ervan bestaat uit het gedigitaliseerde oudste kadaster, dat in de Franse tijd is gestart en in 1832 in werking trad. Het Napoleontisch kadaster is te beschouwen als de eerste systematische en complete inventarisatie van bodem, bezit en kapitaal.

De HisGIS-website werd in 2005 door de Fryske Akademy gelanceerd en is opgezet per gewest en stad. De meeste provincies en een aantal grote steden heeft HisGIS al op perceelniveau in kaart gebracht. Op termijn moet het systeem heel Nederland omvatten. Omdat alle bestanden vrij beschikbaar zijn of komen voor onderzoek, worden bijvoorbeeld ook de verschillende Time Machines in Nederland op HisGIS gebouwd. De kaarten en Time Machines zijn via een publieksviewer ook voor algemeen gebruik ontsloten op www.hisgis.nl.