Spring naar hoofd-inhoud

Ledenspeldje voor Foppe de Haan

Voetbaltrainer en Fries icoon Foppe de Haan is vandaag benoemd tot lid van de Fryske Akademy. De Haan kreeg het ledenspeldje in kerk De Fontein in Leeuwarden opgespeld door directeur-bestuurder Hanno Brand op Akademydei, de jaarbijeenkomst voor leden en donateurs van de Fryske Akademy. 

‘Hij is een groot inspirator voor mensen die van sport houden en eveneens voor degenen die vinden dat er kansen moeten zijn voor de jeugd én voor hen die zulke kansen niet zomaar van huis uit meekrijgen’, zegt het juryrapport over De Haan, die benoemd wordt vanwege zijn verdiensten voor de Friese cultuur. ‘Behalve aan het imago van zijn voetbalclub SC Heerenveen heeft Foppe de Haan ook bijgedragen aan het verbeteren van het imago van Fryslân en het Fries in ons hele land.’

Op Akademydei zijn vandaag ook de Groninger hoogleraar humane genetica Cisca Wijmenga en oud-rechter Rienk Wegener Sleeswijk tot lid van de Fryske Akademy benoemd. Cisca Wijmenga heeft met haar onderzoek op het gebied van de complexe genetica het belang van het in kaart brengen van genen voor verschillende ziekten wereldwijd een sterke impuls gegeven. Sinds 2012 is ze lid van de KNAW en nu ook van de Fryske Akademy vanwege haar verdiensten voor de wetenschap.

Rienk Wegener Sleeswijk was tot hij met pensioen ging rechter en had de leiding van de strafkamer van de Leeuwarder rechtbank. Hij heeft zich ontwikkeld tot een meer dan verdienstelijk amateurhistoricus en was medeoprichter van de Wurkgroep Maritime Skiednis van de Fryske Akademy. Daarnaast was hij jarenlang actief in de besturen en raden van stichtingen op het gebied van kunst en cultuur, en ook de Fryske Akademy heeft dikwijls baat gehad bij zijn bestuurservaring.

Op Akademydei werden verder twee lezingen gegeven over het actuele historisch onderzoek van de Fryske Akademy door onderzoeker middeleeuwse archeologie Gilles de Langen en projectleider van het HisGIS-project Hans Mol.

Zie ook: