Spring naar hoofd-inhoud

Lezingen voor de Oldenburgische Landschaft in Saterland

[Foto: H. Topf, Oldenburgische Landschaft]

De Fryske Akademy werkt momenteel aan een wetenschappelijke online-grammatica van het Saterlandse Fries, die in het Engels wordt geschreven. De eerder verschenen Duitstalige grammatica, ook van de FA, is voor een breder publiek bedoeld en in het Duits geschreven. Dr. Eric Hoekstra werkt in Leeuwarden aan dit projekt, en drs. Bouke Slofstra is in hetzelfde kader regelmatig in Saterland te vinden.  

 

Een paar woordjes Saterlands Fries

Op uitnodiging van hun collega Henk Wolf, wetenschappelijk medewerker voor het Saterlandse Fries, brachten negen medewerkers van de Oldenburgische Landschaft op woensdag 22 februari 2023 een bezoek aan Saterland. Na een warm welkom door burgemeester Thomas Otto in het gemeentehuis van Ramsloh presenteerden Henk Wolf, zijn projectcollega Tjallien Kalsbeek van het zogenaamde Seeltersk-Kontoor, en Bouke Slofstra  hun werk. Ook konden de bezoekers een paar woordjes Saterlands Fries leren. 

Tussen de middag kwam iedereen samen voor een gezellige lunch in restaurant Treffpunkt van Harald Grosser, de zoon van de beroemde Saterlandse schrijfster Gretchen Grosser. Hij verkoopt boeken en kaarten van zijn moeder. Daarna ging men door naar Scharrel naar het Saterlandse cultuurhuis. Daar heetten vertegenwoordigers van de Seelter Buund de wetenschappers hartelijk welkom.  

 

Oldenburgische Landschaft

De Oldenburgische Landschaft is net als de Fryske Akademy een klein onderzoeksinstituut, dat zich richt op de talen en culturen van een regio: de voormalige Duitse deelstaat Oldenburg. Net als bij de Fryske Akademy werken professionele onderzoekers er in werkverbanden samen met vrijwilligers. De twee instituten hebben nu voor het derde jaar op rij een gemeenschappelijk projekt in de beschrijving van het Saterlandse Fries. De Oldenburgische Landschaft stelt het bijzonder op prijs dat de Fryske Akademy zich zo’n grote inspanning getroost voor de variant van het Fries die in het Saterland, dat tot 1946 bij de toenmalige deelstaat Oldenburg behoorde, door een kleine tweeduizend mensen wordt gesproken.