Spring naar hoofd-inhoud

Mercator-conferentie 'Minderheidstalen in de stad' in Leeuwarden

Het Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning (Fryske Akademy, Leeuwarden, NL), het Endangered Languages Archive (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Berlijn, DE) en het Interdisciplinary Centre for Social and Language Documentation - CIDLeS (Minde, PT) nodigen onderzoekers, wetenschappers en leden van maatschappelijke organisaties van harte uit om deel te nemen aan de internationale conferentie over minderheidstalen in de stad.

De conferentie vindt plaats op 16 en 17 maart 2023. De conferentie wordt gehouden in het Oranje Hotel in Ljouwert/ Leeuwarden (Nederland) in het historische hart van de stad.

Meer informatie vindt u op https://www.mercator-research.eu/city/

 

Oproep voor papers & posters

Voor deze conferentie nodigen de partners u uit om onderzoekssamenvattingen (papers of posters) in te sturen over (maar niet beperkt tot) de volgende aspecten van minderheidstalen in stedelijke contexten:

- de vitaliteit van minderheidstaalgemeenschappen
- de bedreiging van minderheidstalen
- houdingen en ideologieën ten aanzien van minderheidstalen en hun gebruikers
- de overdracht van minderheidstalen van generatie op generatie
- de overdracht van minderheidstalen via onderwijsinstellingen
- alternatieve regelingen en programma's om de overdracht van minderheidstalen te bevorderen
- gemeentelijke taalplanning om minderheidstalen te behouden en/of nieuw leven in te blazen
- de rol van gemeenschapsorganisaties
- het belang van raadpleging van de gemeenschap bij onderzoek naar taalminderheden
- de uitdagingen van stedelijk veldwerk

Ze verwelkomen papers en posters die (uitsluitend) over steden gaan of die stedelijke en landelijke contexten vergelijken. Samenvattingen mogen niet langer zijn dan 300 woorden (exclusief referenties).

Samenvattingen moeten worden ingediend via dit GOOGLE FORMULIER. Als u vóór 16 december 2022 indient, krijgt u uiterlijk 6 januari 2023 bericht; als u tussen 16 december 2022 en 20 januari 2023 indient, krijgt u uiterlijk 4 februari 2023 bericht.

Meer informatie: https://www.mercator-research.eu/city/