Spring naar hoofd-inhoud

Moedertaalsprekers van het Frysk gezocht!

[Translate to Dutch:]

[Translate to Dutch:]

De Fryske Akademy zoekt moedertaalsprekers van het Frysk dy willen meedoen aan een kort interview in het Frysk en Nederlands. Daarbij wordt spraak verzameld voor een onderzoek naar de herkenning van accenten. 

Wij zoeken mensen die:

  • Frysk als eerste taal geleerd hebben en van wie één of beide ouders het Frysk gebruikt/gebruiken in het dagelijks leven;
  • Tussen 18 en 30 jaar of tussen 55 en 70 jaar oud zijn;
  • Voor hun 18e verjaardag op zijn minst 10 jaar hebben gewoond in één van de plaatsen hieronder vermeld en die daar nu ook nog wonen. 

Wij willen graag mensen spreken uit:

Akkrum, Oudemirdum, Anjum, Arum, Bakkeveen, IJlst, Grou, Hallum, Harkema, Holwerd, Jubbega, Joure, Lemmer, Makkum, Nij Beets, Oosterend / Aast (Terschelling ), Rinsumageast, Sexbierum, Tytsjerk, Woudsend, Workum, Weidum, De Westereen.

Het interview wordt online gehouden en duurt ongeveer 15 minuten. 

Voldoe je aan bovenvermelde eisen en wil je meedoen? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Nika Stefan, nstefan@fryske-akademy.nl.

 

Foto: Hindrik Sijens