Spring naar hoofd-inhoud

Nieuw jasje voor Filologekongres

De Fryske Akademy organiseert van 23 t/m 26 april 2018 het eerste Fries Geesteswetenschappelijk Congres in Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden, in het kader van Lân fan taal, dat onderdeel is van Leeuwarden-Fryslân 2018 – Culturele Hoofdstad van Europa.

Het congres is een forum voor wetenschappelijk debat over taal en cultuur in de Friese landen, nu en in het verleden en in internationaal perspectief, met het doel om van gedachten te wisselen over empirische, methodologische en theoretische kwesties. Het Fries Geesteswetenschappelijk Congres, of in het Engels Conference on Frisian Humanities, is de opvolger van het Frysk Filologekongres dat onder die naam sinds 1956 eens in de drie jaar werd georganiseerd.

Waarom deze naamsverandering?

‘Filologie is een naam die amper meer wordt gebruikt voor het geheel van taal- en letterkunde', licht Eric Hoekstra van de programmacommissie toe. ‘Bovendien dekt filologie niet de lading van een congres waarin ook aandacht geschonken wordt aan geschiedenis en sociale wetenschappen.’

Zodoende grijpt de Fryske Akademy het feestelijke culturele hoofdstadjaar 2018 aan om met een extra groot congres de naamsverandering bekend te maken. 

Mix van thema's

Het congres bestaat uit vijf deelsymposia. In de eerste beide dagen staan prominent in het teken van de taalkunde, de laatste twee dagen meertaligheid in Europa (in samenwerking met de Afûk). Dwars door de vier dagen komt een aantal andere onderwerpen aan bod, zoals de literaire traditie van kleine Europese talen (en hoe een kleine taal zich tot de ‘meerderheidstaal’ verhoudt) en de middeleeuwse wortels van de Friese taal.

De mix van thema's maakt het mogelijk om zowel voor één of meer specifieke congresdagen te kiezen of voor het gehele congres, dat vier dagen zal duren.

Vanaf september is er op de website www.frisianhumanities.nl meer informatie over inschrijven voor het congres en het indienen van lezingvoorstellen. 

Over Lân fan taal

Het Fries Geesteswetenschappelijk Congres is onderdeel van het project Lân fan taal van Leeuwarden-Fryslân 2018. In Lân fan taal werken vele instituten en personen in Fryslân en (ver) daarbuiten samen om de diversiteit van taal een toekomst te geven. Het doel is om Fryslân als publieks- en kenniscentrum voor meertaligheid te positioneren.

Ga naar: