Spring naar hoofd-inhoud

Nieuw licht over vroegmiddeleeuwse Friezen

De Engelstalige publicatie Frisians of the Early Middle Ages is verschenen. De bundel is geïnitieerd en geredigeerd door prof. John Hines van Cardiff University (Wales) en dr. Nelleke IJssennagger – van der Pluijm van de Fryske Akademy. Frisians of the Early Middle Ages vormt het tiende deel van de serie Studies in Historical Archaeoethnology. ‘Friezen’ worden hiermee tussen de andere vroegmiddeleeuwse groepen en culturen van Noordwest-Europa geplaatst en op het internationale wetenschappelijke podium gezet.

De publicatie is het resultaat van een bijeenkomst in 2018 in Leeuwarden, die in de context van het jaar van de Culturele Hoofdstad werd gehouden. Voor IJssennagger-van der Pluijm is het haar eerste publicatie in haar nieuwe rol als Directeur-Bestuurder van de Fryske Akademy en het toont haar ambities voor de toekomst.

Open uitwisseling
Nelleke IJssennagger: “De publicatie laat zien hoe een open uitwisseling tussen wetenschappers uit verschillende landen en tradities bijdraagt aan de bestudering van een aansprekend thema als vroegmiddeleeuwse Friezen en vroegmiddeleeuws Frisia. Tegelijkertijd maken de bijdragen in deze bundel zichtbaar hoe belangrijk het lange-termijnperspectief is voor het begrip van deze periode en de diversiteit van hetgeen we onder ‘Fries’ verstaan. De sterke inbreng van het onderzoek van de Fryske Akademy maakt duidelijk hoe wij ons onderzoek langs interdisciplinaire, internationale en comparatieve lijnen uitzetten, vanuit de unieke expertise van de Friese casus. Hiervoor is zowel in onze regio als internationaal interesse en de Friese casus fungeert daarin als centrale schakel.”

Vanuit de Fryske Akademy schreven naast de directeur ook prof. Gilles de Langen, prof. Hans Mol  en dr. Han Nijdam mee aan de publicatie. In totaal bestrijken twaalf wetenschappers - uit Nederland, Duitsland, Engeland en Wales - in de bundel thema’s die variëren van landschap en materiële cultuur tot taalontwikkelingen, runen en beeldvorming in tekstuele overlevering.

Groter gebied
Ook prof. Arjen Versloot, hoogleraar Germaanse taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam en gelieerd aan de Fryske Akademy, schreef mee aan de bundel. Versloot: “Dit boek is een prachtige bijdrage aan de interdisciplinaire bestudering van de vroegste geschiedenis van Friesland, de Friezen en het Fries.” De bijdrage van Versloot laat zien dat er een gedeeld Anglo-Fries taalcluster was, waarin vanaf de 7de eeuw steeds meer verschil optrad, en waarvan de sprekers over een groter gebied verspreid waren dan het historische Frisia.

Dat er ook in Noord-Nederland interesse is in de Engelstalige publicatie is al gebleken. De Vereniging voor Terpenonderzoek, die bijdroeg aan het mogelijk maken van de bundel, zag de exemplaren die zij voor verkoop onder haar leden had gereserveerd binnen een uur uitverkocht.

Bestellen met korting
Het boek kost € 90,-, maar is tijdelijk met 35% korting te bestellen. Gebruik daarvoor de code: BB921