Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwe publicaties Evelyn Bosma over meertaligheid op school

Hoe verloopt de taalontwikkeling van meertalige kinderen als hun twee talen op elkaar lijken? En hoe kan de meertalige aanpak van Friese basisscholen een voorbeeld zijn voor andere scholen, nu kinderen uit Oekraïene op de stoep staan? In artikelen in Onze Taal en in HP/ De Tijd, maar ook in een aflevering van de podcast Kletsheads, geeft Dr. Evelyn Bosma uitleg over al deze bijzondere aspecten van meertaligheid in het onderwijs. 

 

De recente publicaties van Evelyn Bosma:

1) een artikel in HP/De Tijd over het gebruik van het Oekraïens in de klas (juni 2022): 'Oekraïens in de klas'
2) een aflevering van de podcast Kletsheads over het Fries: 'Meertalig opgroeien met Fries [Seizoen 3, Aflevering 9]' (transcriptie beschikbaar)
3) een artikel in Onze Taal over translanguaging (mei 2022): 'Woorden verbinden als legosteentjes' (alleen voor abonnees)


Over Evelyn Bosma
 

Bosma werkt als post-doctoraal onderzoeker Taalwetenschap bij de Fryske Akademy en is tevens docent aan de Universiteit Leiden. Zij studeerde Taalwetenschap en Latijns-Amerikastudies aan de Universiteit Leiden. In 2017 verdedigde ze haar proefschrift (Fryske Akademy/UvA) over de taal- en cognitieve ontwikkeling van Fries-Nederlandse tweetalige kinderen. Daarna werkte ze als docent en postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Leiden en de Universiteit Utrecht.

Samen met collega’s uit Noorwegen doet Bosma nu onderzoek naar meertalige geletterdheid. Als psycholinguïst houdt ze zich bezig met de vraag hoe tweetaligheid werkt in het brein. Hierbij maakt ze gebruik van taalvaardigheidstaken, reactietijdexperimenten, eye-tracking en EEG.