Spring naar hoofd-inhoud

NO-Fryslân 'kwetsbaar en kansrijk'

De vierde en laatste Economische Vitaliteitsscan Noordoost-Fryslân maakt de balans op: de mienskip in Noordoost-Fryslân is zowel kwetsbaar als kansrijk.

Sinds 2005 neemt de bevolking af. Met name in tijden van economische recessie is de regionale economie kwetsbaar. Hoewel de werkgelegenheid in afgelopen jaar gestegen is naar 40.800 banen, ligt dat aantal nog altijd ruim 3 procent lager dan de vooravond van de economische crisis in 2008.

Toch heeft de regio veel te bieden. Kansrijke sectoren zijn de bouwnijverheid, metaal, landbouw en toerisme. Het zijn sectoren waarin het sterke arbeidsethos van de Noordoost-Friezen tot zijn recht komt. De natuurlijke omgeving biedt eveneens kansen. Met twee nationale parken, de Noordelijke Fryske Wâlden en de Wadden(kust) heeft het gebied vier sterke streekmerken.

Een laatste troef is de bestuurlijke samenwerking: de regio heeft zich in de afgelopen decennia succesvol op de kaart gezet. De laatste Vitaliteitsscan reikt ideeën aan voor het voortzetten van de samenwerking.

Meerjarig onderzoek
Met de laatste Economische Vitaliteitsscan sluit de Fryske Akademy een meerjarig onderzoek af. Het onderzoek werd in samenwerking met de provincie uitgevoerd en richtte zich op vier samenwerkende gemeenten in Noordoost-Fryslân (Dongeradeel, Ferwerderadeel, Kollumerland en Dantumadeel). Het onderzoek geeft zicht op de economie van het gebied. Het heeft bijgedragen aan de ‘versnellingsagenda’ waarmee de komende jaren geïnvesteerd wordt in Noordoost-Fryslân.