Spring naar hoofd-inhoud

Onderzoeksteam Saterfries krijgt steun uit Japan

Dr. Stephen Laker (eigen foto/ seeltersk.de)

De beschrijving van de Saterfriese taal zal steun krijgen uit Japan. Dr. Stephen Laker werkt aan de Kyushu Universiteit in Fukuoka en heeft zich aangesloten bij het onderzoeksteam van Dr. Eric Hoekstra (Fryske Akademy) en Dr. Bouke Slofstra (Lingua Slofstra). Gezamenlijk zullen zij werken aan een Engelstalige grammatica van het Saterfries, die aan het eind van het jaar op de website Taalportaal.org beschikbaar moet zijn. Nu staan daar al uitgebreide grammatica's van het Nederlands, Afrikaans en Fries

De grammatica's op Taalportaal.org zijn taalkundig georiënteerd en dienen vooral als naslagwerk voor de internationale onderzoeksgemeenschap. Hoekstra zal voor Taalportaal de zinsbouw van het Saterfries beschrijven, Slofstra zal zich bezighouden met woordvorming en Laker met de fonologie. Laker krijgt daarbij steun van Dr. Jörg Peters (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg), die al een aantal inzichtelijke studies heeft gepubliceerd over de uitspraak en intonatie van het Saterfries.

 

Over Dr. Stephen Laker

Door zijn studies Engelse taalgeschiedenis en dialectologie kwam Stephen Laker in aanraking met het Fries. Ongeveer twintig jaar geleden begon hij met een studie Oudfries bij Dr Rolf Bremmer aan de Universiteit Leiden. Basiskennis van het Fries verwierf hij bij bij Dr Siebren Dyk aan de Universiteit van Amsterdam. Later werkte hij als docent historische Engelse dialectologie aan de Universiteit van Manchester en nu is hij hoogleraar Engels aan de Kyushu Universiteit in Fukuoka, Japan. In de loop der jaren heeft hij, naast zijn onderzoek naar de Engelse taal, ook artikelen gepubliceerd over Friese taalgeschiedenis en dialectologie. Afgelopen week was hij gastspreker op de Dag van het Saterfries van het Seeltersk-Kontoor fan de Oldenburgische Landschaft en de Fryske Akademy.