Spring naar hoofd-inhoud

Oproep lezingen 11de Taalkundedag

Het Taalkundig Werkverband van de Fryske Akademy organiseert dit jaar de 11e Dag van de Friese Taalkunde, als onderdeel van de ‘Myn Taal’-viering rond Kneppelfreed. De 11e Dag van de Friese Taalkunde is van belang voor iedereen die deelneemt aan de studie van het Fries in brede zin: het mag gaan om historische, sociologische of taalkundige benaderingen, als er maar een link met het Fries is. Bijdragen mogen onderzoeksresultaten bevatten, maar ook onderzoeksplannen of speculaties of informatie over corpora. Lezingen mogen worden gegeven in elk van de West Germaanse talen. Vanwege de ‘Myn taal’-maand is ‘Taalstrijd’ het optionele congresthema (concurrentie tussen talen, woorden of structuren). Bijdragen van studenten zijn, zoals altijd, van harte welkom. Afhankelijk van het aantal inzendingen overwegen we eveneens een postersessie.

Wanneer:   vrijdag 19 november 2021
Waar:         Fryske Akademy, zaal Sânwâlden (of als het door de coronasituatie nodig is online)

De lezingen duren 30 minuten (20 minuten lezing plus 10 minuten discussie). 

Wij roepen iedereen op, zich aan te melden voor een lezing. Stuur – graag zo spoedig mogelijk, maar voor 1 september – een abstract van een halve A4 met naam en adres naar Eric Hoekstra (secretaris van het Wurkferbân),  e-mail: ehoekstra@fryske-akademy.nl

Of met de gewone post naar:

Fryske Akademy,
Eric Hoekstra, Taalkundich Wurkferbân,
Postbus 54,
8900 AB  Ljouwert/Leeuwarden.

 

Zie ook: