Spring naar hoofd-inhoud

Publicatie over SER Noord-Nederland

Vanochtend is een essay van de Fryske Akademy over het 25-jarig bestaan van de Sociaal Economische Raad (SER) Noord-Nederland/SEAN gepresenteerd bij het Paviljoen van de Dame in Paterswolde.

Op verzoek van de SER Noord-Nederland hebben de historici Marijn Molema en Homer Wagenaar de organisatorische geschiedenis van de SER Noord-Nederland onder de loep genomen. Dit heeft geresulteerd in een essay dat is verschenen bij uitgeverij Het Nieuwe Kanaal.

Voor het essay raadpleegden de onderzoekers jaarverslagen en archieven. Daarnaast interviewden zij enkele sleutelfiguren. Uit het onderzoek komt een proces van aanpassing naar voren dat in 2010 begon. In dat jaar werd het regionaal-economische beleid voor Noord-Nederland beëindigd. Hierdoor moest de SER Noord-Nederland inhoudelijk verbreden. Er werden nieuwe thema’s omarmd, zoals duurzaamheid, energie en de arbeidsmarkt. Soms kreeg deze verbreding een kritische receptie. Bijvoorbeeld omdat de thema’s ver van de beleidspraktijk afstonden, of omdat de adviezen soms weinig nieuws zouden bevatten.

Opvallend is dat deze beoordeling enkel op de adviezen zelf is gebaseerd. Daarbij wordt voorbij gegaan aan twee andere functies van een regionale SER, namelijk de overleg- en draagvlakfunctie. De overlegfunctie bracht vakbonden en werkgeversorganisaties regelmatig bij elkaar, hetgeen leidde tot het innemen van gezamenlijke standpunten in beleidsdiscussies. De draagvlakfunctie leidde tot bredere steun voor investeringen in Noord-Nederland.

Het essay geeft voorbeelden van de meerwaarde die een kwart eeuw van advisering, overleggen en organiseren van draagvlak teweeg heeft gebracht. Het doet aanbevelingen in de voortdurende zoektocht naar de juiste organisatie van sociaal partnerschap in de regio.

Download: