Spring naar hoofd-inhoud

Recordaantal deelnemers kwalificatie

Foto: Julian Kock

Recordaantal deelnemers aan kwalificatie It Grut Frysk Diktee

Er hebben dit jaar 257 mensen meegedaan aan de kwalificatie voor It Grut Frysk Diktee. De 15 besten hiervan mogen meedoen aan de grote finale op 17 mei in de Statenzaal van het provinciehuis. Op woensdag 18 mei om 20.30 uur zendt Omrop Fryslân het dictee uit.

Het niveau van de deelnemers lag dit jaar erg hoog, veel deelnemers hebben het kwalificatiedictee ruim voldoende gemaakt, zegt juryvoorzitter Hindrik Sijens van de Fryske Akademy: ‘’De 15 dielnimmers dy’t meidogge oan de finale sitte kwa skoare hiel ticht byinoar en binne dus allegearre potinsjele winners fan It Grut Frysk Diktee, it kin noch hiel spannend wurde!’’.

De dicteetekst is dit jaar geschreven door Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop en heeft als thema ‘sport’.

Teams
Naast de officiële kwalificatie, is er dit jaar een nieuw element aan het dictee toegevoegd. Er doen namelijk ook zes teams mee die onderling de strijd met elkaar aangaan. Er is een team met directeuren, waar onder anderen Wim Kleinhuis van Veiligheidsregio Fryslân, Anne Hettinga van Arriva en Marijke Akkerman van het Koninklijk Friesch Paarden Stamboek in zitten. In het team met bekende Friezen zitten onder anderen presentator Sipke Jan Bousema, zanger Joop Obama en shorttrackster Rianne de Vries. De andere vier teams zijn de studenten, de Friezen om utens, politici en de Freonen van Omrop Fryslân.

De winnaar van It Grut Frysk Diktee gaat naar huis met ‘het gouden dakje’. Voor het winnende team is er een aparte prijs.

Pak pen en papier erbij!
Mensen die naar het programma kijken, kunnen thuis ook zelf meeschrijven. De dicteetekst wordt in de uitzending doorlopen en besproken, maar is na afloop ook te vinden op www.fryskdiktee.nl.

It Grut Frysk Diktee wordt georganiseerd door de Afûk, het Centrum Meertaligheid van Cedin, de Fryske Akademy, Provincie Fryslân en Omrop Fryslân. Meer informatie over It Grut Frysk Diktee is te vinden op www.fryskdiktee.nl.

It Grut Frysk Diktee is op woensdag 18 mei om 20.30uur te zien bij Omrop Fryslân. De presentatie is in handen van Miranda Werkman.