Spring naar hoofd-inhoud

Samenwerking Fryske Akademy en onderzoekscentrum BirdEyes

BirdEyes is het nieuwe centrum voor interdisciplinair en internationaal georiënteerd onderzoek en post-master onderwijs, op het gebied van klimaatverandering. Het is een initiatief van hoogleraar Trekvogelecologie Theunis Piersma en de Rijksuniversiteit Groningen. Door kennis van verschillende disciplines te combineren kunnen antwoorden gevonden worden op de complexe uitdagingen van deze tijd.

De Fryske Akademy is één van de partners van BirdEyes. Door de expertise van de beide kennisinstituten bij elkaar te lggen, is gebleken dat met name in het plaatsnamenonderzoek en historische taalkunde, de woordenschat in relatie tot biodiversiteit door de tijd heen, de koppeling met het landschap zoals dat middels HIsGIS in kaart wordt gebracht en het onderzoek naar maritieme netwerken zoals die in Friesland, veel raakvlakken zitten. Daarnaast kunnen de Fryske Akademy en BirdEyes ook met elkaar samenwerken als het gaat over het koppelen van data die betrekking hebben op Fryslân en in wetenschapscommunicatie. 

 

Over BirdEyes

BirdEyes is een samenwerking tussen de RUG-faculteiten Science & Engineering, Campus Fryslȃn en Letteren. Naast de faculteiten van de Rijksuniversiteit Groningen wordt er samengewerkt met andere vakgenoten en geestverwanten bij het NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek) het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica van de universiteit van Amsterdam en de Fryske Akademy.

 

Meer informatie:

BirdEyes: https://www.globalflywaynetwork.org/team

Omrop Fryslân: https://www.omropfryslan.nl/fy/nijs/...

Rijksuniversiteit Grins: https://www.rug.nl/about-ug/latest-news/...