Spring naar hoofd-inhoud

Scriptieprijs 2020-2022 voor Martijn Kingma

Scriptieprijswinnaar Martijn Kingma, Aafke Bonnet-Bekkema met eervolle vermelding en directeur-bestuurder Nelleke IJssennagger-van der Pluijm. Foto: Marieke Balk

De tweejaarlijkse scriptieprijs van de Fryske Akademy, over de collegejaren 2020-2022, is gewonnen door (Marco) Martijn Kingma. Hij kreeg de prijs op Akademydei 2022, vrijdag 16 september, voor zijn masterscriptie, Phonetic Aspects of Centring Diphthongs in Frisian. The case of /iə/ and /ɪə/, voltooid aan de oplieding European Linguistics aan de Rijksuniversiteit Groningen op 16 juni 2021.

De scriptie van Kingma blinkt volgens de jury uit qua helderheid van presenteren en redeneren. Het is een degelijk opgezet onderzoek, waar heel veel werk in heeft gezeeten. De tekst is goed geschreven en bevat niet alleen een interessante analyse en resultaten, maar ook een up to date overzicht van wat er al te weten valt over de Friese fonetiek. De scriptie is daarmee een zeer waardevolle bijdrage aan de Friese Taalkunde.

Eervolle vermelding
Een eervolle vermelding was er voor Aafke Bonnet-Bekkema uit Drachten voor haar masterscriptie  ‘Sinterklaas moderniseert: traditiegetrouw vol verandering'. De viering van het ongeorganiseerde sinterklaasfeest in Leeuwarden, Groningen, Hoorn en regio's de Friese Wouden, het Hogeland, het Oldambt en West-Friesland in de periode 1875-1950. Ze voltooide de scriptie voor de opleiding Kunst en Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit Heerlen op 25 september 2020. De scriptie geeft een heel mooi beeld van hoe het Sinterklaasfeest gemoderniseerd in stad en regio. Een actueel onderwerp, dat zij heel mooi heeft gepresenteerd door een verrassende invalshoek te kiezen en verschillende methoden te combineren.

De jury bestond deze keer uit Oudfrisist dr. Han Nijdam en de taalkundigen dr. Anne Merkuur en Nika Stefan van de Fryske Akademy. Er kwamen in totaal zeven scripties binnen die de jury kon beoordelen.

Scriptieprijs
De scriptieprijs van de Fryske Akademy is een tweejaarlijkse prijs voor het beste scriptieonderzoek op het gebied van de Friese taal en cultuur. Deze Skripsjepriis werd ingesteld bij het vijftigjarig jubileum van de Fryske Akademy in 1988, met als doel om studenten die wetenschappelijk onderwijs volgen aan te sporen om zich op Friese thema’s te richten. De prijs bestaat uit een bedrag van 1000 (duizend) euro.