Spring naar hoofd-inhoud

Start nieuwe reeks Akademylezingen 2022-2023 in Leeuwarden en Joure

Akademylezingen 2022-2023

Vandaag gaan we van start met een nieuwe reeks Akademylezingen. Op drie momenten (18 november, 17 januari 2023 en 10 maart) spreken telkens twee bijzondere gasten over hun onderzoek. Dat doen zij op één dag in zowel Leeuwarden (Grand Café Restaurant ‘De Koperen Tuin’) als Joure (Party- en Sealesintrum ‘It Haske’). De bezoekers krijgen tussen de lezingen door een lunch aangeboden.

De lezingenreeks wordt georganiseerd door de Werkgroep Akademylezingen.

Vandaag, op vrijdag 18 november zijn de gasten:

Prof. dr. mr. Hylkje de Jong, heechlearaar rjochtsskiednis: 'Romeins recht in Context’
Rob Bruntink, auteur, sjoernalist en ekspert palliative soarch: ‘Hopen op het beste, voorbereiden op het slechtste'

Dinsdag 17 januari ‘23 spreken:
Prof. dr. Hans Mol, ûndersiker midsiuwske skiednis, Fryske Akademy: ‘HisGis yn de praktyk’
Dr. Liuwe Westra, ûndersiker Fryske Akademy: ‘Libben en striid fan Tony Feitsma, pionier foar it Frysk’

Vrjidag10 maart ’23 zijn uitgenodigd:
Prof. dr. André Aleman, heechlearaar ‘cognitieve neuropsychiatrie UMCG’: ‘Het seniorenbrein’
Prof. dr. Eline van der Beek: ‘De rol van voeding op groei en (metabole) ontwikkeling tijdens de eerste 1000 dagen en het risico op ziekten in het latere leven’

Meer informatie en het volledige programma vindt u op https://www.fryske-akademy.nl/nl/akademylezingen/.