Spring naar hoofd-inhoud

Vakature promotieplek 'Regionale variatie van het Fries'

Prof. dr. Hans Van de Velde (Fryske Akademy / Universiteit Utrecht) zal copromotor zijn in het nieuwe promotietraject 'Regionale variatie van het Fries' van de Rijksuniversteit Groningen/Campus Fryslân. Deze onderzoeksplaats maakt onderdeel uit van het project Melodies of the North van dr. Josh Schäuble en dr. Vass Verkhodanova. Mogelijke kandidaten hebben tot 12 juli om te solliciteren.

 

De fakatuere

"Doe mee aan het onderzoeksproject Melodies of the North en creëer fonetische archieven voor kleine talen. Met het Fries als casestudy richt je onderzoek zich op methodologische en theoretische doelen, zoals het bestuderen van taalvariatie en -verandering, het ontwikkelen van AI-tools en het beheren van verschillende belangen van belanghebbenden. Je zult ook een pioniersrol vervullen bij het opzetten van een digitaal archief van gesproken Fries, waarin de diversiteit van dialecten in de regio wordt vastgelegd.

Deze multidimensionale aanpak is erop gericht om ons begrip van het Friese taallandschap te vergroten, bij te dragen aan het behoud ervan en educatieve en onderzoeksmogelijkheden te bevorderen. Naast de onderzoeksdoelstellingen legt Melodies of the North de nadruk op de betrokkenheid van de gemeenschap, het bevorderen van een cultuur van linguïstisch rentmeesterschap en het in staat stellen van Friestalige gemeenschappen om actief deel te nemen aan het behoud en de revitalisering van hun taal."

  • Een brief met cv en een onderzoeksvoorstel moet voor 12 juli bij de sollicitatiecommissie zijn;
  • Alle informatie is te vinden op de website van de universiteit.