Spring naar hoofd-inhoud

Vier nieuwe Akademyleden benoemd

[Translate to Dutch:] Fryske Akademy ledespjeldsje

Bij de 84ste Akademydag van vrijdag 16 september 2022 zijn vier nieuwe Akademyleden benoemd. Alle vier op grond van hun grote verdiensten voor de Friese Cultuur: Martsje Miedema-Loonstra, drs. Lida Dykstra, Sake Pieter Roodbergen en Immie Jonkman.  

Martsje Miedema-Loonstra kwam na de Kweekschool voor de klas in Gorredijk. Dat hield op toen ze trouwde. Later volgde ze onder andere een cursus bij de Afûk. Die cursus werd een LO-akte en daarna MO-A. Daarna werd ze een van de meest bedreven lesgevers bij de Afûk, met een eigen specialisme: de pommerantekursussen. In Fryslân ontstond uiteindelijk een cultuur, dat men hier geen leidinggevende functie kan vervullen als men geen moeite doet het Fries actief te beheersen. Martsje Miedema heeft voor een groot deel bijgedragen aan die cultuuromslag.  

drs. Lida Dykstra
De carrière van Lida Dykstra begon in de jaren '80 als medewerker van de Stichting Monument van de Maand en daarna als curator van het Museum Joure. Later begon ze te schrijven. Haar schrijverschap kreeg een extra dimensie door het feit dat ze haar geschiedkundige en monumentale achtergrond in vele boeken laat meespelen, vooral voor oudere kinderen. Fryslân heeft in Lida Dykstra een ambassadeur van meer dan alleen kinderboeken. Zij brengt de geschiedenis, literatuur en cultuur van de provincie Fryslân bij een groot publiek onder de aandacht, en dat doet ze met toegankelijke en fraai vormgegeven boeken van hoge kwaliteit waarmee niet alleen kinderen, maar ook volwassenen hun blik kunnen verbreden en hun wereld kunnen verrijken.  

Sake Pieter Roodbergen
Zijn hele leven lang is Sake Roodbergen gefascineerd geweest door de natuur, in en buiten Fryslân. Hij is vele jaren leraar biologie geweest in Akkrum, maar zijn landelijke doorbraak kwam toen hij in 1987 werd gevraagd in de Commissie Beleidsleiding van de Bond van Friese Vogelwachten. Vanaf 2004 is Roodbergen actief betrokken bij het vaststellen van tal van officiële naamlijsten. Met zijn inspanningen heeft hij enorm bijgedragen aan de uitbouw van het Fries als taal van wetenschap en beleid. Hij heeft bij veel Friezen (nieuwe) interesse opgewekt voor Friese namen voor alles wat er om ons heen leeft en het gebruik van deze Friese namen gestimuleerd. 

Immie Jonkman speelt al jaren een grote rol bij tal van aansprekende, provinciebrede, culturele evenementen. Daarbij is zij een van de mensen die consequent pleit voor een Friestalige invulling. Immie Jonkman heeft daar niet alleen oog voor, maar geeft daar ook vorm aan op plekken waar nieuwe cultuur wordt gemaakt. Haar inzet op dat gebied bij de Slachtemarathon, het Oranjewoud Festival en Arcadia kunnen wat dat betreft niet hoog genoeg gewaardeerd worden.