Spring naar hoofd-inhoud

Winterseizoen met Akademylêzingen 2024 - 2025

De 65ste reeks Akademylêzingen begint in november. De reeks bestaat uit drie lezingendagen van 10.00 – 15.00 uur en wordt gehouden in twee groepen: groep 1 te Leeuwarden en groep 2 In Joure.

De Akademylezingen is een reeks van 6 publiekslezingen verspreid over de winterperiode. Elk jaar slaagt de werkgroep Akademylêzingen er weer in een aansprekende reeks samen te stellen in samenwerking met vrouwenorganisaties in Friesland. De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. De onderwerpen zijn actuele, educatieve, wetenschappelijke en algemeen-maatschappelijke thema's, waaraan sprekers op eigen wijze invulling kunnen geven.

 

Frisia en de Vikingtijd / Verpleegkunde in de GGZ

Dr. Nelleke IJssennagger-van der Pluijm, Fryske Akademy en dr. Nynke Boonstra, Lector NHL Stenden nemen de eerste dag, vrijdag 22 november, voor hun rekening. De lezing van IJssennagger-van der Pluijm gaat over ‘Frisia en de Vikingtijd’. De lezing van Boonstra gaat over 'Verpleegkunde in de GGZ'.

Geertje Lycklema a Nijholt / Infectie en immuniteit, afweer en bescherming

Op dinsdag 21 januari komt dr. Johanneke Liemburg aan het woord over ‘Geertje Lycklema a Nijholt, 1938 - 2014 - Feministisch strategisch’. Prof. dr. Marien de Jonge, Radboud Universiteit Nijmegen, zal het hebben over ‘Infectie en immuniteit, afweer en bescherming’.

De toekomst van het Natuurmuseum Fryslân/ Friese Dino’s in vogelvlucht / Als u rechter was, dan zou u... of toch maar niet?

De serie wordt op 14 maart 2025 afgesloten. Directeur Natuurmuseum Fryslân, Froukje Hernamdt, vertelt over 'De toekomst van het Natuurmuseum Fryslân' ('s ochtends in Leeuwarden). Dennis Voeten, conservator Natuurmuseum Fryslân spreekt 's middags in Joure over: ‘Friese Dino's in vogelvlucht. De oorsprong en evolutie van vogels’. De heer M.W.P.M. ter Berg, Senior raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden spreekt 's ochtends in Joure en 's middags in Leeuwarden. De titel van de lezing van Ter Berg luidt: ‘Als u rechter was, dan zou u... of toch maar niet?

 

Opgave en kosten

De kosten voor het bijwonen van de gehele reeks Akademyêzingen (3 dagen) zijn € 30. Het is niet mogelijk om voor 1 dag een kaart te bestellen.

Kaarten voor Leeuwarden

Kaarten voor Joure