Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht zoeken

Nieuwsarchief

jul

05

5 juli 2019 - Voor de nieuwe Friese spellingchecker heeft de Fryske Akademy een woordenlijst met ruim 450.000 woorden geleverd.

Lees meer

jul

04

4 juli 2019 - Tijdschrift It Beaken brengt deze maand een tweede speciaalnummer over Fryske literatuur.

Lees meer

jun

26

26 juni 2019 – Ruim 250 deelnemers uit 34 verschillende landen zijn van de partij bij het symposium over taal en taalvariatie ICLaVE|10.

Lees meer

jun

12

12 juni 2019 - Zo'n 50 internationale woordenboekspecialisten komen samen in Leeuwarden voor de historisch-lexicogafische conferentie ICHLL-10.

Lees meer

mei

28

28 mei 2019 – Jelske Dijsktra legt vandaag in de Volkskrant uit hoe computers met het radioarchief van Omrop Fryslân 'code-switching' herkennen.

Lees meer

mei

14

14 mei 2019 – Van 21 t/m 24 mei praten wetenschappers en beleidsmakers in Leeuwarden over uitdagingen en kansen van minderheidstalen.

Lees meer

mei

06

6 mei 2019 - Hans Van de Velde is met ingang van 1 mei benoemd tot hoogleraar sociolinguïstiek aan de Universiteit Utrecht voor een dag per week.

Lees meer

mei

02

2 mei 2019 - De 10de Dag van de Friese Taalkunde is op vrijdag 25 oktober 2019. Wij roepen iedereen op om zich te melden voor lezing.

Lees meer

apr

16

16 april 2019 – Grieteke Schrama van basisschool Mooitaki uit Bitgummole kan het beste Fries schrijven van alle basisschoolleerlingen.

Lees meer

apr

15

15 april 2019 - Wij krijgen regelmatig vragen over de installatie en werking van onze spellingcheckers. Hier wat tips voor onze taalhulpmiddelen.

Lees meer

apr

01

1 april 2019 - Zojuist verschenen is een boek van Meindert Schroor en Marijn Molema over de Duits-Nederlandse migratiegeschiedenis.

Lees meer

maa

29

29 maart 2019 - De eerste exemplaren zijn aangeboden aan Dirk Blom, burgemeester De Vries en gedeputeerde Poepjes.

Lees meer

maa

29

29 maart 2019 - De Time Machine van HisGIS is nu uitgebreid met gegevens over Sneek, Sloten, Balk en Joure uit de periode 1750-1900.

Lees meer

maa

18

18 maart 2019 - De Wurkgroep Maritime Skiednis presenteerden gistermiddag de digitale uitgave van he4t 18de-eeuwse Scheepsboek Hempenius.

Lees meer

maa

07

7 maart 2019 - In Tsjechië wordt 15.000 euro uitgetrokken voor het schrijven van een boek over geschiedenis van de Friese literatuur.

Lees meer

maa

05

5 maart 2019 - Een in opdracht van de Taalunie gemaakt rapport geeft een overzicht van Fries-Nederlandse taalcontactvariëteiten.

Lees meer

maa

04

4 maart 2019 - Sinds gisteren is de Leeuwarden Time Machine online, een innovatieve uitbreiding van het portaal HisGIS.

Lees meer

jan

28

28 januari 2019 - Al een poos werkt Marjoleine Sloos aan een replicatie van het onderzoek dat Tony Feitsma in de jaren 1980 deed.

Lees meer

jan

15

15 januari 2019 - Johan Schoeman van de Suid-Afrikaanse Akademi vir Wetenskap en Kuns was vandaag op bezoek.

Lees meer

dec

20

20 december 2018 - De Fryske Akademy is gesloten van maandag 24 december t/m woensdag 2 januari. Graag tot ziens in 2019!

Lees meer

dec

17

17 december 2018 - Deel 98 van De Vrije Fries is afgelopen vrijdagmiddag op de Fryske Akademy gepresenteerd door de redactie van het jaarboek.

Lees meer

dec

06

6 december 2018 - Zojuist verschenen is een nieuw Beaken-nummer, met bijdragen van Jarich Hoekstra, Ferenc Postma en Riemer Reinsma.

Lees meer

dec

06

6 december 2018 - Als eerbetoon aan oertroubadour Roel Slofstra heeft Beart Oosterhaven een 'Mooie' Friese Top 100 samengesteld.

Lees meer

dec

03

3 december 2018 - Minister Ollongren en commissaris Brok ondertekenden afgelopen vrijdag de nieuwe Bestuursafspraak Friese taal en cultuur.

Lees meer

nov

22

22 november 2018 - Arjen Versloot en Eric Hoekstra onderzochten waarom bepaalde onregelmatige verschijnselen in taal langer bewaard zijn dan andere.

Lees meer