Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht zoeken

Nieuwsarchief

maa

12

12 maart 2018 - Voor een onderzoek naar gesproken Fries roepen wij families uit de vroegere gemeente Boarnsterhim op om zich te melden.

Lees meer

maa

05

5 maart 2018 - De jubileumeditie van Akademylezingen wordt op 13 maart afgesloten in De Harmonie, met o.a. Evelien Tonkens en Tet Rozendal.

Lees meer

feb

22

22 februari 2018 – Is Fryslân klaar voor een duurzame toekomst? De Fryske Akademy kijkt op 7 maart terug en vooruit in oud-zuivelstad Bolsward.

Lees meer

feb

15

15 februari 2018 - In het kader van Leeuwarden-Fryslân/Lân fan taal 2018 schrijft de Fryske Akademy een dichtwedstrijd uit.

Lees meer

jan

26

26 januari 2018 - Dit weekend is de opening van Leeuwarden-Fryslân als Culturele Hoofdstad van Europa. Wat brengt de Fryske Akademy in 2018?

Lees meer

jan

15

15 januari 2018 - Hanno Brand legt met ingang van vandaag zijn bestuurlijke taken neer. Als interim-bestuurder is Willem Smink aangesteld.

Lees meer

dec

18

18 december 2017 - Kenniscentrum Mercator publiceert zijn vijftigste regionale dossier — over de Reto-Romaanse taal in Zwitserland.

Lees meer

dec

15

15 december 2017 - Directeur-bestuurder Hanno Brand van de Fryske Akademy stopt volgend jaar in deze functie.

Lees meer

dec

08

8 december 2017 - Vandaag wordt een boek van Ronald Plantinga en Marijn Molema over de Bolswarder Zuivelschool gepresenteerd voor alumni in Leeuwarden.

Lees meer

dec

08

8 december 2017 - Vandaag verschijnt een essay van de Fryske Akademy over het 25-jarig bestaan van het adviesorgaan SER Noord-Nederland.

Lees meer

dec

05

5 december 2017 - De provincie Fryslân geeft een subsidie van € 200.000 aan een samenwerkingsverband van de VU en de Fryske Akademy.

Lees meer

dec

04

4 december 2017 - Samen met Siebren van der Zwaag en Reimer Strikwerda duikt de Akademy in de geschiedenis van de Friese veehandel.

Lees meer

nov

30

30 november 2017 - Het nieuwste Genealogysk Jierboek schenkt aandacht aan de voorouders en familieleden van Mata Hari.

Lees meer

nov

06

6 november 2017 - Vorige week is het herfstnummer van ons blad voor leden en donateurs Ut de Smidte verschenen.

Lees meer

nov

04

4 november 2017 – Is het erg dat het Friese boekenweekgeschenk uit het Nederlands is vertaald? Nee, zeggen Reinier Salverda en Eric Hoekstra.

Lees meer

okt

19

19 oktober – De nieuwste Beakenbundel brengt van zeven schrijvers bijdragen die werden gepresenteerd op de eerste Letterkundedei.

Lees meer

okt

09

9 oktober 2017 - Klassen worden steeds meertaliger. LANGSCAPE en Mercator organiseren een driedaags congres over meertaligheid in het onderwijs.

 

Lees meer

sep

21

21 september - Friese kinderen gebruiken 'tweetalige grammatica', laat Evelyn Bosma zien in haar proefschrift dat ze 2 oktober verdedigt.

Lees meer

sep

19

19 september 2017 – Lysbeth Jongbloed is benieuwd hoe Friezen om utens met taal omgaan op sociale media. Wilt u haar vragenlijst invullen?

Lees meer

sep

15

15 september 2017 - Foppe de Haan, Cisca Wijmenga en Rienk Wegener Sleeswijk zijn vandaag op Akademydei benoemd tot lid van de Fryske Akademy.

Lees meer

aug

07

7 augustus 2017 - Meer dan 50 brieven schreef Erasmus aan Friezen. Dubbelnummer van It Beaken over de betekenis van de humanist voor Friesland.

Lees meer

aug

01

1 augustus 2017 - De oude binnenstad van Hoorn is beschikbaar gekomen in HisGIS, samen met andere delen van West-Friesland.

Lees meer

jul

24

24 juli 2017 - In 2018 organiseert de Fryske Akademy het eerste Fries Geesteswetenschappelijk Congres, als opvolger van het Frysk Filologekongres.

Lees meer

jul

10

11 juli 2017 - Inwoners van Fryslân zijn minder Frieszinnig en meer meertalig geworden, zo blijkt uit de taalsurvey van de Fryske Akademy.

Lees meer

jul

06

6 juli 2017 – De website dictionaryportal.eu, waar woordenboeken in verscheidene Europese talen zijn te vinden, is nu ook in het Fries beschikbaar.

Lees meer