Spring naar hoofd-inhoud

Vragenlijst: taalgebruik van Friezen om utens op sociale media

 

Beste Fries om utens,

Mooi dat u wilt meedoen aan het onderzoek naar taalgebruik van Friezen om utens op sociale media. Het invullen van de vragenlijst zal zo'n 20 minuten in beslag nemen. Onder de deelnemers verloten zij een waardebon van € 25 voor de webshop van de Afûk en tien Friese sûkerbôlen.

Om te beginnen kunt u op één van de volgende links klikken. 

 

Friezen om utens in Nederland:

 

Friezen om utens in het buitenland:

 

Achtergrondinformatie

Sinds november 2015 doe ik promotieonderzoek bij de Fryske Akademy en Maastricht University naar het gebruik van Fries op sociale media. Omdat op sociale media fysieke afstand geen rol speelt, zou ik naast het taalgebruik van Friezen die in Fryslân wonen, ook het taalgebruik van Friezen om utens willen onderzoeken. 

De resultaten van het onderzoek zullen geanonimiseerd in verschillende presentaties en in mijn proefschrift worden gepresenteerd. De uitkomsten zullen niet alleen vergeleken worden met die van de inwoners van Fryslân, maar ook met de onderzoeken die in 1992 en rondom Simmer 2000 onder Friezen om utens zijn gehouden. Vanzelfsprekend zal ik uw antwoorden vertrouwelijk behandelen.

Hartelijk dank alvast voor uw medewerking!

Mei freonlike groetnis,

Lysbeth Jongbloed-Faber
Promovenda Fryske Akademy / Maastricht University
E-mail: ljongbloed (at) fryske-akademy.nl