Spring naar hoofd-inhoud

Afgesloten projecten

Op deze pagina kan een selectie van afgesloten projecten worden gevonden. In het onderstaande overzicht zijn projecten en promotietrajecten die in 2015 of eerder zijn afgelopen terug te vinden bij een van de drie voormalige vakgroepen. De Fryske Akademy heeft de vakgroepstructuur in september 2015 vervangen door een projectorganisatie met zeven onderzoeksthema's.

 

Vakgroep Geschiedenis

De laat vijftiende-eeuwse Utrechtse kroniek van de Duitse Orde: manuscripten, bronnen en auteurschap (2009-2016), promotietraject van Rombert J. Stapel. In deze promotiestudie worden de manuscripten, bronnen en het auteurschap van de Croniken van der Duytscher Oirden geanalyseerd. De Croniken zijn een Middelnederlandse kroniek uit het laatste kwart van de vijftiende eeuw, geschreven in de Utrechtse balije (bestuursdistrict) van de Duitse Orde, die ook vestigingen in Friesland had.

 

Vakgroep Sociale Wetenschappen

Boppeslach-rapportage (2008-2014). Evaluatie van het provinciaal onderwijsbeleid in het zgn. Boppeslach-programma voor onderwijskwaliteit en meertaligheid. De evaluatie keek o.a. naar taalontwikkeling van jonge kinderen, onderwijskundige interventies, drietalige scholen en de Studio F-methode.

 

Vakgroep Taalkunde

Friese Grammatica (2011-2015). Met dit project werd door middel van corpusonderzoek en kwalitatieve grammaticaliteitsoordelen onderzocht hoe de grammatica en woordenschat van een dominante taal (i.c. het Nederlands) invloed uitoefent op historische veranderingsprocessen in een minderheidstaal (i.c. het Fries). Het thema van taalvernadering speelt door de traditionele taalkundige subdisciplines van syntaxis, semantiek, morfologie en fonologie heen, en is daarom bij uitstek geschikt om de complexe interacties tussen die vier niveau's van taalstructuur aan het licht te brengen.