Spring naar hoofd-inhoud

Onderzoeksthema's

Wat voor onderzoek doen de wetenschappers van de Fryske Akademy? Voor het lopende lustrum 2015-2020 heeft de Akademy zeven onderzoeksthema's gedefinieerd. Zie het overzicht hieronder. Meer over lopende projecten is te vinden op de themapagina's. 

 

Meertaligheid en taal leren

Onderzoek naar de maatschappelijke en individuele aspecten van meertaligheid, in de eerste plaats onder taalminderheden.

Naar de pagina

 

Taaldescriptie en standaardisering

Beschrijving van het Fries in heden en verleden en ontwikkeling van digitale hulpmiddelen voor onderzoekers en gewone taalgebruikers.

Naar de pagina

 

Synchronie en diachronie in taal

Onderzoek naar het Fries in heden en verleden en de vraag hoe de in Fryslân gesproken taalvariëteiten veranderen en elkaar beïnvloeden.

Naar de pagina

Macht, bezit en ruimte in Friesland

Onderzoek naar de langetermijnontwikkeling van de bezits- en machtsverhoudingen in de Friese landen tussen Vlie en Eems.

Naar de pagina

 

Middeleeuwse rechtstradities

Comparatief onderzoek naar Europese middeleeuwse rechtstradities, met het Friese middeleeuwse recht als specifieke casus.

Naar de pagina

 

Cultuur in vroegmodern Friesland

Analyse van de politieke en religieuze veranderingen in Friesland tussen 1450 en 1800 en van de Friese identiteit die hieruit ontstond.

Naar de pagina

 

Economische clusters

Regionaal-historisch onderzoek naar economische ontwikkeling en beleid in Friesland sinds 1870.

Naar de pagina