Spring naar hoofd-inhoud
Foto: Hindrik Sijens

De verwaarlozing van het Fries

Prof. dr. Hans Van de Velde heeft op woensdagmidddag 4 maart 2020 zijn oratie gehouden in de Aula fan de Universiteit Utrecht. Hiermee heeft hij zijn ambt aanvaard als hoogleraar 'Sociolinguïstiek, met bijzondere aandacht voor de taalvariëteiten in Fryslân’. De titel fan de oratie was: 'De fertutearzing fan it Frysk (De verwaarlozing van het Fries).

Van de Velde is bij besluit van het college van bestuur per 1 april 2019 benoemd tot hoogleraar in de faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Oratietekst en Powerpointpresentatie
Wie de tekst van de oratie na wil lezen, kan die hier downloaden (pdf). De bijbehorende Powerpointpresentatie (pdf) is hier te vinden.

Oratie in boekjevorm
Van de oratie komt een boekwerkje uit. Dat is hier te bestellen.De levering zou juni 2020 zijn, maar dat wordt in de loop van 2021.