Spring naar hoofd-inhoud

Jaarverslagen

Elk jaar brengt de Fryske Akademy een jaarverslag uit. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten van het afgelopen jaar. De financiële verantwoording is te vinden in de jaarrekening.

 

Publieksversies jaarverslagen

Publieksversies van het jaarverslag zijn als pdf-document in het Fries en Engels beschikbaar; sinds 2021 is er ook een pdf van de Nederlandstalige versie

2022:

2021: Fries | Nederlands | Engels

2020 & 2019: niet verschenen

2018: Fries | Engels

    

Wet normering topinkomens (WNT)

Gegevens over de bezoldiging van functionarissen die in het kader van de Wet normering topinkomens (WNT) verantwoord worden, zijn in PDF beschikbaar.

2018-2021: Deze informatie is opgenomen in de jaarrekeningen.

2017: Nederlands

 

Strategisch Beleidsplan 2022-2027

Ons Strategisch beleidsplan 2022-2027 kunt u downloaden in het Frysk of Nederlands (pdf).

  

Jaarrekeningen

De jaarrekeningen van recente jaren zijn als pdf-document in het Nederlands beschikbaar.

2023: Nederlands & Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen

2022: Nederlands & Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen

2021: Nederlands & Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen

2020: Nederlands & Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen

 

 

Jaarverslagen Mercator

De jaarverslagen van het kenniscentrum voor meertaligheid Mercator zijn als pdf-document in het Engels beschikbaar.

2022: Activity report 2022

2021: Activity Report 2021

2017-2020Activity Report 2017-2020