Spring naar hoofd-inhoud

Jaarverslagen

Elk jaar brengt de Fryske Akademy een jaarverslag uit. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten van het afgelopen jaar. De financiële verantwoording is te vinden in de jaarrekening.

 

Publieksversies jaarverslagen

Publieksversies van het jaarverslag zijn als pdf-document in het Fries en Engels beschikbaar; sinds 2021 is er ook een pdf van de Nederlandstalige versie

2021: Fries | Nederlands | Engels

2020 & 2019: niet verschenen

2018: Fries | Engels

2017: Fries | Engels

2016: Fries | Engels

2015: Fries | Engels

2014: Fries | Engels

2013: Fries | Engels

2012: Fries | Engels

2011: Fries | Engels

2010: Fries | Engels

2009: Fries | Engels

2008: Fries | Engels

    

Wet normering topinkomens (WNT)

Gegevens over de bezoldiging van functionarissen die in het kader van de Wet normering topinkomens (WNT) verantwoord worden, zijn in PDF beschikbaar.

2018-2021: Deze informatie is opgenomen in de jaarrekeningen.

2017: Nederlands

 

Strategisch Beleidsplan 2022-2027

Ons Strategisch beleidsplan 2022-2027 kunt u downloaden in het Frysk of Nederlands (pdf).

  

Jaarrekeningen

De jaarrekeningen van recente jaren zijn als pdf-document in het Nederlands beschikbaar.

2022: Nederlands & Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen

2021: Nederlands & Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen

2020: Nederlands & Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen

2019: Nederlands

2018: Nederlands

2017: Nederlands

2016: Nederlands

2015: Nederlands

2014: Nederlands

2013: Nederlands

2012: Nederlands

 

Jaarverslagen Mercator

De jaarverslagen van het kenniscentrum voor meertaligheid Mercator zijn als pdf-document in het Engels beschikbaar.

2021: Activity Report 2021

2017-2020Activity Report 2017-2020

2014: Engels

2013: Engels

2012: Engels