Spring naar hoofd-inhoud

Janssen, dr. L. (Lydia)

Postdoctoraal onderzoeker

Specialismen

vroegmoderne geschiedenis, intellectuele geschiedenis, geschiedenis van de geschiedschrijving, universiteitsgeschiedenis, receptiegeschiedenis van de klassieke traditie, neolatijnse literatuur, editietechnieken 

 

Biografie 

Lydia Janssen (Genk, 1988) studeerde Latijnse en Franse Taal- en Letterkunde aan de KU Leuven (2010). In 2016 promoveerde ze in Leuven op een dissertatie over de plaats van Hugo Grotius' Historia Gotthorum, Vandalorum et Langobardorum in een bredere trend van nationale geschiedschrijving in vroegmodern Europa. Daarnaast heeft ze een editie voorbereid van de 'Prolegomena' tot de Historia Gotthorum, met een Engelse vertaling en commentaren. 

Sinds 2017 werkt Lydia als postdoctoraal onderzoeker bij de Fryske Akademy op een project rondom het Vigliuscollege. In dat kader werkt ze aan een reconstructie van de geschiedenis van het college van de Tarwenschoof, dat in 1569 in Leuven werd gesticht door de Friese staatsman Viglius van Aytta voor 12 Friese en Gentse getalenteerde studenten. Ze hoopt in het bijzonder zicht te krijgen op de betekenis van het Vigliuscollege voor het culturele en intellectuele leven in vroegmodern Friesland (16de t/m 18de eeuw).

 

Publicaties (selectie)

Janssen Lydia, ‘Hugo Grotius in dialogue with his colleagues. Intertextuality and polemics in Historia Gotthorum (1655)’, Grotiana, 38 (2017)(forthcoming).

Janssen Lydia, ‘Antiquarianism and National History. The Emergence of a New Scholarly Paradigm in Early Modern Historical Studies’, History of European Ideas, 43.8 (2017), pp. 843-856, online: dx.doi.org/10.1080/01916599.2016.1223732.

Janssen Lydia, ‘In Search of the Origins of the Native Americans. The Story behind Grotius’ De origine gentium Americanarum’, LIAS. Journal of Early Modern Intellectual Culture and its Sources 44 (2017)(fortcoming). Janssen Lydia, ‘The Rise of ‘Auxiliary Sciences’ in Early Modern National Historiography: an ‘Interdisciplinary’ Answer to Historical Scepticism’, History of European Ideas, 43.5 (2017), pp. 427-441, online: dx.doi.org/10.1080/01916599.2017.1365744.

Janssen Lydia, ‘Historiografie tussen literatuur en wetenschap. Een dubbele traditie in vroegmoderne nationale geschiedschrijving’, Handelingen der Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 68 (2014), pp. 43-58.

Janssen Lydia, ‘Hieremias Drexel and the Commonplace Tradition. The Direct and Indirect Sources of Orbis Phaëthon’, Humanistica Lovaniensia. Journal of Neo-Latin Studies, 61 (2012), pp. 389-413.