Spring naar hoofd-inhoud

Plantinga, drs. R. (Ronald)

promovendus

Specialismen

geschiedenis

 

Projecten

Friese bedrijfsgeschiedenis (onderzoeksmedewerker)

 

Biografie

Ronald Plantinga (Heemskerk, 1988) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Leiden. Hij specialiseerde zich in de sociaal-economische geschiedenis en werkte vervolgens als onderzoeker bij de Algemene Rekenkamer en als projectmedewerker bij de Fryske Akademy. Bij de Fryske Akademy deed hij eerder onderzoek naar de geschiedenis van de Bolswarder Zuivelschool, hetgeen resulteerde in de publicatie van een publieksboek.

Op dit moment werkt hij als promovendus aan de Fryske Akademy en de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn promotieonderzoek gaat over de rol van regionale organisaties bij productiviteitsstijging en de duurzaamheidstransitie in de Friese zuivelsector tussen 1950 en 2010.

 

Publicaties (selectie)

 

Plantinga, R., Molema, M., & Meijer, N. (2019). Agri & Foodscan Fryslân 2018.

Plantinga, R. en M. Molema (2017). Weten is Kunnen, Kennis is Macht. Een geschiedenis van de Bolswarder Zuivelschool (1880-1996).

Plantinga, R. (2016). Een opleiding van formaat: Een beeldverhaal over de Bolswarder Zuivelschool (ca. 1880-1996). De Vrije Fries 96, 145-161.

 

Plantinga, R. (2014). De ruimtelijke verbeelding van PapoeaGroniek 199, 217-228.