Spring naar hoofd-inhoud

Cools, prof. dr. C.H.L.I. (Hans)

senior onderzoeker en lid managementteam

Specialismen

vroegmoderne geschiedenis, Italiaanse geschiedenis, Franse geschiedenis

 

Projecten

 

Biografie

Hans Cools (Leuven 1969) studeerde geschiedenis en wijsbegeerte in Antwerpen, Rijsel en Gent. Vervolgens was hij als onderzoeker verbonden aan het Europees Universitair Instituut te Florence. In 2000 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna werkte hij als post-doc in Leiden (1999-2003) en als staflid bij het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome (2003-2006). Sinds 2006 doceert hij in Leuven, eerst voltijds en sinds 2015 in deeltijd. In januari 2015 is hij aangetreden als senior-onderzoeker vroegmoderne geschiedenis (1500-1800) en lid van het management team bij de Fryske Akademy.

In zijn onderzoek besteedde Hans Cools aanvankelijk vooral aandacht aan de impact van sociale structuren op staatsvorming in de laatmiddeleeuwse Nederlanden. Het afgelopen decennium heeft hij zijn onderzoekspraktijk verbreed en heeft zich toegelegd op de studie van makelaardij en politieke en historische cultuur in vroegmodern Europa. Vele van zijn publicaties hebben een biografische inslag. Uiteindelijk gaat het er Hans Cools om te achterhalen wat mensen in het verleden heeft bewogen.

 

Publicaties (selectie)