Spring naar hoofd-inhoud

Telefoon
(058) 213 14 14 (receptie)

Mail
cvoeten@fryske-akademy.nl

Voeten, dr. C. (Cesko)

postdoctoraal onderzoeker

Telefoon
(058) 213 14 14 (receptie)

Mail
cvoeten@fryske-akademy.nl

Biografie

Ik ben een kwantitatieve sociolinguïst die laboratoriummethoden gebruikt. Mijn primaire focus ligt op fonetiek en fonologie, met name van regionale accenten, en op de relatie tussen synchrone variatie en diachrone verandering. Ik ben vooral geïnteresseerd in de cognitieve mechanismen die ons in staat stellen om op korte termijn om te gaan met (beginnende of zelfs eenmalige) klankveranderingen, en hoe dezelfde synchrone variatie kan worden gebruikt om op lange termijn historische taalverandering te bewerkstelligen. Ik gebruik psycholinguïstische en neurolinguïstische experimenten om deze onderzoeksinteresses met elkaar te verbinden, gecombineerd met corpusmethoden en klassieke variatiebenaderingen (bijvoorbeeld snelle anonieme enquêtes). Ik ben ook betrokken geweest bij etnografisch werk, dat ik zie als een nuttige complementaire benadering van mijn eigen variatie- en laboratoriumonderzoek, maar het is momenteel niet mijn primaire onderzoeksdomein. Sommige mensen denken ook dat ik een statisticus ben, maar dat is misschien overdreven, hoewel ik in mijn onderzoek wel moderne statistische analyses gebruik (bijv. modellen met gemengde effecten, gegeneraliseerde additieve modellen, regressiebomen, permutatietests, enz.).