Spring naar hoofd-inhoud

IJssennagger-van der Pluijm, Dr. N.L. (Nelleke), FSA

directeur-bestuurder

Specialismen

Erfgoed, kustregio's, middeleeuwen, interdisciplinair onderzoek,Frisia, Vikingen

 

Biografie

Nelleke IJssennagger-van der Pluijm (Hengelo (Ov.) 1986) is sinds maart 2021 Directeur-Bestuurder met onderzoekstaak bij de Fryske Akademy. Daarvoor was ze Regionaal Curator Cornwall  bij de National Trust in Engeland en Conservator Terpencultuur en Mideleeuwen bij het Fries Museum.

In 2017 promoveerde ze op het proefschrift Central because Liminal. Frisia in a Viking Age North Sea World oan de Rijksuniversiteit Groningen.

Ze is Fellow of the Society of Antiquities of London.

 

Publicaties (selectie)

IJssennagger-van der Pluijm, N.L. en J. Hines (red.) 2021. Frisians of the Early Middle Ages

IJssennagger-van der Pluijm, N.L. en J. Hines (red.) 2017. Frisians and their North Sea Neighbours;From the Fifth Century to the Viking Age

Meer...

 

Nevenactiviteiten (allen onbezoldigd):

  • Voogdes Stichting Ritske Boelema Gasthuis
  • Lid Raad van Toezicht Stichting Oude Groninger Kerken (portefeuille Erfgoed)
  • Lid van het curatorium van het Nordfriisk Instituut in Bräist/ Bredstedt (Schleswig-Holstein, Duitsland), een onafhankelijke, door de overheid financierde wetenschappelijke instelling voor onderzoek, bevordering en instandhouding van de Noord-Friese taal, geschiedenis en cultuur.
  • Lid van de Koordinierender Ausschuss fan it Sachsensymposion
  • Lid Raad van Advies Campus Fryslân
  • Lid Raad van Toezicht Nootstroom (portefeuille Intellectueel)