Spring naar hoofd-inhoud

Bosma, dr. E. (Evelyn)

postdoctoraal onderzoeker

Specialismen

meertaligheid, psycholinguïstiek, taalontwikkeling bij kinderen

 

Projecten

Meertalige Geletterdheid

 

Biografie

Evelyn Bosma (Rotterdam, 1989) studeerde Taalwetenschap en Latijns-Amerikastudies aan de Universiteit Leiden. In 2017 verdedigde ze haar proefschrift (Fryske Akademy/UvA) over de taal- en cognitieve ontwikkeling van Fries-Nederlandse tweetalige kinderen. Daarna werkte ze als docent en postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Leiden en de Universiteit Utrecht. Nu is ze postdoctoraal onderzoeker bij de Fryske Akademy, waar ze samen met collega’s uit Noorwegen onderzoek doet naar meertalige geletterdheid.

 

Als psycholinguïst houdt ze zich bezig met de vraag hoe tweetaligheid werkt in het brein. Hierbij maakt ze gebruik van taalvaardigheidstaken, reactietijdexperimenten, eye-tracking en EEG. Ze heeft onder andere artikelen geschreven over cognaten, code-switching en de cognitieve effecten van tweetaligheid.

 

Prijzen

In 2021 kreeg Evelyn Bosma de Keetje Hodshon Prijs toegekend en was ze runner-up van de Gratama Wetenschapsprijs. In 2020 won ze samen met haar voormalig MA-student Naomi Nota de Klokhuis Wetenschapsprijs. Naar aanleiding daarvan maakte Het Klokhuis een aflevering over Tweetaligheid. In 2018 was ze genomineerd voor de AVT/Anéla Dissertatieprijs en in 2017 won ze de Wetenschapsprijs van de RUG/Campus Fryslân en de Best Poster Award op de TABU-dag.

 

Publicaties (meest recent)

Bosma, E., Bakker, A., Zenger, L., & Blom, E. (in press). Supporting the development of the bilingual lexicon through translanguaging: a realist review integrating psycholinguistics with educational sciences. European Journal of Psychology of Education.

Gathercole, V. C. M., Stadthagen-González, H., Parafita Couto, M. C., De Mulder, H., Pérez- Tattam, R. S., Bosma, E., Borisova, B. Z., & Romaneli, M. G. (in press). Moveable Figures and Grounds: Making the case for the dual nature of motion events as events of motion AND change of state. In R. Levie (Ed.), Developing language and literacy: Studies in honor of Dorit Diskin Ravid. Springer Nature Switzerland.

Blom, E., Bosma E., & Heeringa, W. (2021). Regular and irregular inflection in different groups of bilingual children and the role of verbal short-term and verbal working memory. Languages, 6: 56.

Bosma, E., & Dijkstra, J. (2020). Multilingual Assessment Instrument for Narratives (MAIN) adapted for use in West Frisian. ZAS Papers in Linguistics, 64.

Bosma, E., & Pablos, L. (2020). Switching direction modulates the engagement of cognitive control in bilingual reading comprehension: An ERP study. Journal of Neurolinguistics, 55, 100894.

Bosma, E., & Nota, N. (2020). Cognate facilitation in Frisian-Dutch bilingual children’s sentence reading: an eye-tracking study. Journal of Experimental Child Psychology, 189.

Bosma, E., & Blom, E. (2020). Language activities in a minority–majority language context: book-reading at home is more important for Frisian than for Dutch. Journal of Child Language, 47(2), 289-308.