Spring naar hoofd-inhoud

Günther-van der Meij, M.T. (Mirjam) MA

promovendus

Specialismen

meertaligheid; meertalig onderwijs; taalleren

 

Projecten

Derde-taalverwerving door vroege en late(re) tweetaligen (promovendus)

 

Biografie

Mirjam Günther-van der Meij (Hallum 1980) heeft in Amsterdam Engels en Toegepaste Taalwetenschap gestudeerd. Die laatste studie heeft ze afgesloten met een masterscriptie over mondelinge taalvaardigheid op de Trijetalige skoalle (2008).

Bij de Fryske Akademy werkt ze aan het promotietraject ‘Tredde taalûntjouwing fan balansearre en net-balansearre twatalige jonge adolesinten’, waarin zij onderzoekt of gebalanceerde Fries-Nederlandse tweetaligen gemakkelijker een derde taal – Engels – leren dan niet-gebalanceerde Nederlands-Friese tweetaligen. Zij kijkt hierbij naar de taalvaardigheid in de drie talen en mentale processen die komen kijken bij de verwerking van de talen. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij 77 in Fryslân wonende 12-13 jarigen die een jaar lang zijn gevolgd.

Mirjam Günther is lid van de verening voor toegepaste taalwetenschap Anéla en de International Association of Multilingualism (IAM).  

 

Publicaties (selectie)

Van der Meij, M.T. (2008). Mondelinge taalvaardigheid op de Trijetalige skoalle. Een vergelijking van de mondelinge taalvaardigheid in het Fries, Nederlands en Engels tussen leerlingen van een drietalige basisschool en leerlingen van een tweetalige basisschool (Master thesis, Vrije Universiteit Amsterdam).