Spring naar hoofd-inhoud

Telefoon
058-234 30 38

Mail
ehoekstra@fryske-akademy.nl

Onderzoeksoutput
pure.knaw.nl

LinkedIn
linkedin.com/pub/eric-hoekstra/6/3b/757

Publicaties (persoonlijke website)
members.chello.nl/e.hoekstra8/

Google Scholar
scholar.google.nl/citations?user=ri1Jqn0AAAAJ

Hoekstra, dr. E. (Eric)

taalkundig onderzoeker

Telefoon
058-234 30 38

Mail
ehoekstra@fryske-akademy.nl

Onderzoeksoutput
pure.knaw.nl

LinkedIn
linkedin.com/pub/eric-hoekstra/6/3b/757

Publicaties (persoonlijke website)
members.chello.nl/e.hoekstra8/

Google Scholar
scholar.google.nl/citations?user=ri1Jqn0AAAAJ

 

Specialismen

tweetaligheid; historische syntaxis; frequentie en analogie; vertalingen; literatuur

 

Projecten

Friese Grammatica (projectmedewerker)
Taalportaal (projectmedewerker)
Taalvitaliteit (projectmedewerker)

 

Biografie

Eric Hoekstra (Heerenveen 1960) studeerde Algemene Taalwetenschap in Groningen, waar hij in 1991 promoveerde. Bij het Meertens Instituut heeft hij als syntacticus tussen 1992 en 1999 onderzoek gedaan naar de verschillen tussen de dialecten van Groningen, Drente en Noord-Holland. Daarna is hij in dienst gekomen van de Fryske Akademy, waar hij zijn onderzoeksterrein langzaamaan heeft verlegd naar de relatie tussen frequentie en analogie, en de vraag hoe grammaticale interacties in het tweetalige brein plaatsvinden.

Hoekstra heeft een lange reeks taalkundige publicaties op zijn naam staan. Zo publiceerde hij over de Friese grammatica, Friese invloeden in Hollandse dialecten, over historische syntaxis, taalpolitiek en taalverandering. Op dit moment werkt hij mee aan het project Taalportaal.

Daarnaast heeft Eric Hoekstra een Friese vertaling van de Bhagavad Gita en van Also sprach Zarathustra van Friedrich Nietzsche gemaakt, een poëtische bewerking van de Tao Te Ching van Lao Tse en een bloemlezing samengesteld en vertaald van Friese literatuur uit de 17e eeuw (Midfrysk Goud).

 

 

Publicaties (selectie)

Hanssen, E., Versloot, A., Hoekstra, E., Banga, A., Neijt, A., & Schreuder, R. (2015). Morphological variation in the speech of Frisian-Dutch bilinguals. (Dis)similarity of linking suffixes and plural endings. Linguistic Approaches to Bilingualism 5(3), 356–378. doi 10.1075/lab.5.3.03han

Hoekstra, E. (2015). All articles on Frisian syntax. Taalportaal.org

Hoekstra, E., & Versloot, A. (2015). Three-Verb Clusters in Interference Frisian: A Stochastic Model over Sequential Syntactic Input. Language and Speech, 58. doi: 10.1177/0023830915577009

Hoekstra, E., & Slofstra, B. (2013). A diachronic study of the negative polarity item syn leven ‘his life > ever’ in West Frisian between 1550 and 1800. Language: Journal of the Linguistic Society of America 89(4), e39-e55. DOI: 10.1353/lan.2013.0059

Hoekstra, E., & Van Koppen, M. (2013). Holland and Utrecht: Morphology and syntax. In F. Hinskens & J. Taeldeman (Eds.), Language and Space: Dutch (Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation, 3). Berlin/Boston: De Gruyter Mouton, 418-433.

Hoekstra, E., Slofstra, B., & Versloot, A. (2012). Changes in the use of the Frisian quantifiers ea/oait "ever" between 1250 and 1800. In A. van Kemenade & N. de Haas (Eds.), Historical Linguistics 2009. Selected papers from the 19th International Conference on Historical Linguistics, Nijmegen, 10-14 August 2009 (Current Issues in Linguistic Theory, 320). Berlin: John Benjamins Publishing Company, 171-189.

Hoekstra, E. (2011). Negative polarity in morphology: the case of Frisian FOLLE ‘much, many’ as compared to Dutch VEEL. In R. Nouwen & M. Elenbaas (Eds.), Linguistics in the Netherlands 2011, 25-37.

Hoekstra, E. (2011). VAN als markeerder van zinnen in de directe en indirecte rede in het Fries en het Nederlands. Leuvense Bijdragen: tijdschrift voor Germaanse filologie, 96, 169-188.

Hoekstra, E., & Riemersma, A. (2010). Limburgse en Friese toestanden. Besprekingsartikel van Rob Belemans "Taal of Tongval. De gespleten Limburgse kus, oraal erfgoed en taalpolitiek". Taal en tongval 62(2), 235-250.

Slofstra, B., Hoekstra, E., & Versloot, A. (2010). Een voorbeeld van gecamoufleerde taalbeinvloeding: samenstellingsvormen van sjwasubstantieven in het Fries. Taal en tongval, 61, 21-44.

Hoekstra, E. (2010). Grammatical information in dictionaries. In A. Dykstra & T. Schoonheim (Eds.), Proceedings of the XIV Euralex International Congress (Leeuwarden, 6-10 July 2010). Ljouwert: Fryske Akademy/Afûk, 1007-1012.

Hoekstra, E., & Slofstra, B. (2008). How majority languages influence minority languages: the linguistic mechanisms and some consequences for language maintenance through education. In T. de Graaf, N. Ostler & R. Salverda (Eds.), Endangered Languages and Language Learning. Proceedings of the Conference FEL XII. Ljouwert: Fryske Akademy, 31-37.

Hoekstra, E. (2003). Frisian. Standardization in progress of a language in decay. In W. Vandenbussche & A. Deumert (Eds.), The standardization of the Germanic Languages. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 195-211.

Hoekstra, E. (2001). Frisian Relicts in the Dutch dialects. In H.H. Munske (Ed.), Handbuch des Friesischen / Handbook of Frisian Studies. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 138-142.

Hoekstra, E. & Van Koppen, M. (2000). Het Bildts als resultaat van Fries-Hollands taalcontact. In D. Boutkan & A. Quak (Eds.), Amsterdamer Beiträge zur Älteren Germanistik, 54, 89-106.

Hoekstra, E. (1991). Licensing Conditions on Phrase Structure. Dissertation, University of Groningen. Groningen Dissertations in Linguistics 2.

 

In de media

GPTV: It Frysk vernederlandst. Ynterview GPTV (regionale tv), 27 October 2015.

Hoekstra, E. & Versloot, A. (2015). Hoe Fries Hollands wordt: Taalverandering door tweetaligheid. Kennislink, 23 October 2015.

Hoekstra, E. (2014). Geesteswetenschap laat aandacht voor de moraal ontglippen. Friesch Dagblad [Leeuwarden], 27 December 2014, p. 12.

Hoekstra, E. & Riemersma, A. (2012). Is het Fries een taal? Over streektaalbeleid. In M. Boogaard & M. Jansen (Eds.), De taalcanon. Alles wat je altijd al had willen weten over taal. Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 176-179.

Hoekstra, E. & Jansen, M. (2010). Het Fries als taalfamilie. Kennislink, 27 January 2010.