Spring naar hoofd-inhoud

Dijkstra, dr. J.E. (Jelske)

projectmanager

Specialismen

taalontwikkeling bij kinderen; meertaligheid; spraaktechnologie; fonetiek

 

Projecten

FAME! (Frisian Audio Mining Enterprise) (onderzoeker)

 

Biografie 

Jelske Dijkstra (Leeuwarden, 1979) heeft logopedie gestudeerd aan de Hanzehogeschool Groningen en algemene taalwetenschappen met een specialisatie in spraaktechnologie en spraakcommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna werkte ze als wetenschappelijk onderzoeker aan het Friese logopedische taalinstrument F-TARSP bij de Fryske Akademy.

In 2008 begon ze haar promotieonderzoek naar de tweetalige (Fries-Nederlandse) taalontwikkeling van peuters in Fryslân bij de Fryske Akademy en de Universiteit van Amsterdam, om hier in 2013 op te promoveren te Franeker. Daarna werkte ze als HBO-docent bij de opleiding logopedoe aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle en als universitair docent bij de opleiding Europese talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Ze werkt op dit moment als postdoctoraal onderzoeker bij de Fryske Akademy bij het project FAME! (Frisian Audio Mining Enterprise). Binnen dit project wordt een spraakherkenner voor het Fries ontwikkeld en doet zij onderzoek naar het wisselen van taal (code switching). 

 

Publicaties (selectie) 

Dijkstra, J.E., Kuiken, F., Jorna, R.J. & Klinkenberg, E.L. (2016). The role of majority and minority language input in the early development of a bilingual vocabulary. Bilingualism: Language and Cognition, 19(1), 191-205.

Dijkstra, J.E., Kuiken, F., Jorna, R.J. & Klinkenberg, E.L. (2014). The Early Bilingual Acquisition of a Minority and a Majority Language. Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk, 63(1-2), 10-30.

Dijkstra, J.E. (2013). Growing up with Frisian and Dutch: The role of language input in the early development of Frisian and Dutch among preschool children in Friesland. (Dissertatie) Universiteit van Amsterdam.

Dijkstra, J.E., Klinkenberg, E.L., Kuiken, F., & Jorna, R.J. (2012). Het gebruik van cognaten bij testadaptatie: een goede zaak? in goede saak? In N. de Jong, K. Juffermans, M. Keijzer & L. Rasier (Eds.), Papers of the Anéla 2012 Applied Linguistics Conference (pp. 149-157). Delft: Eburon.

Dijkstra, J.E., & Schlichting, L. (2012). Frisian TARSP: based on the methodology of Dutch TARSP. In M.J. Ball, D. Crystal & P. Fletcher (Eds.), Assessing grammar: the languages of LARSP (Communication disorders across languages, 7) (pp. 189-207). Bristol: Multilingual Matters.

Dijkstra, J.E., Kuiken, F., Jorna, R.J., & Klinkenberg, E.L. (2011). The early development of a bilingual vocabulary: first measurements. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 85, 83-92.

Dijkstra, J.E. (2008). F-TARSP: Fryske Taal Analyze Remediearring en Screening Proseduere: in Fryske bewurking fan ’e TARSP (Fryske Akademy, 1018). Ljouwert: Afûk-Fryske Akademy.