Spring naar hoofd-inhoud

Duarte, dr. J. (Joana) da Silveira

postdoctoraal onderzoeker

Specialismen

meertalig onderwijs; minderheidstalen; migrantentalen; taalverwerving in meertalige context

 

Projecten

Holi-Frysk (onderzoeker)
More opportunities with multilingualism (onderzoeker)
TEACH-D: Teaching in Diversity (onderzoeker) 
COMBI II: Communication competences for migrants and disadvantaged background learners in bilingual work environments (onderzoeker)
Langscape Network (onderzoeker)

 

Biografie 

Joana Duarte (Lissabon, 1977) heeft moderne talen (Engels en Portugees) en taalkunde aan de Universiteit van Lissabon gestudeerd. Ze heeft daarna de postdoctorale lerarenopleiding voor Engels en Portugees in het voorgezet onderwijs gedaan en als leerkracht op een middelbare school in Santarém gewerkt. In 2004 behaalde ze haar master Intercultural Education aan de Universiteit Hamburg. In 2009 promoveerde ze op een onderzoek naar de taalontwikkeling van leerlingen op tweetalige scholen in Hamburg.

In Duitsland werkte ze tussen 2008 en 2015 als onderzoeker aan de universiteiten van Keulen en Hamburg. Sinds 2015 woont en werkt ze in Nederland. Ze is docent bij de masteropleiding Multilingualism en bij de bacheloropleiding Minorities & Multilingualism aan de Rijksuniversiteit Groningen en ze is associate lector voor meertaligheid (Drents en Duits) aan de Stenden Hogeschool in Emmen. Haar onderzoekswerkzaamheden richten zich op meertaligheid in het onderwijs, transfer van taalvaardigheden tussen talen en taalgebruik in meertalige contexten.

Momenteel is ze postdoc-onderzoeker bij het Mercator Kenniscentrum voor meertaligheid en taalleren van de Fryske Akademy. Ze neemt deel aan projecten over meertaligheid in onderwijs en maatschappij.

 

Publicaties (selectie) 

Duarte, Joana and Günther-van der Meij, Mirjam (in print). Trilingual primary schools in Friesland: the silver bullet in times of growing diversity? In: Kambel, Ellen-Rose and Agirdag, Orhan (eds.): Meertaligheid en onderwijs: Nederlands Plus. Rutu Foundation.

Duarte, Joana and Gogolin, Ingrid (2016). Superdiversity, multilingualism and awareness. In: Gorter, Durk and Cenoz, Jasone (eds): Encyclopedia on Language and Education, Volume on “Multilingualism and Language Awareness”, Amsterdam: Springer, 1-16.

Duarte, Joana (2016). Translanguaging in mainstream education: a sociocultural approach, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, DOI: 10.1080/13670050.2016.1231774.

Duarte, Joana (2015). Cross-linguistic transfer in multilingual adolescents. In: Peukert, Hagen (ed.): Language Transfer and Multilingualism, Hamburg Studies on Linguistic Diversity. Amsterdam: John Benjamins Publishing, 221-248.

Moreira, Maria Alfredo, Duarte, Joana and Flores, Cristina (2014). Teacher education curriculum for teaching immigrant students in Portuguese schools. In: Sustainable Multilingualism 4, 132-148.

Duarte, Joana and Gogolin, Ingrid (2013). Linguistic Super-Diversity in Urban Areas – Research Approaches. Hamburg Studies on Linguistic Diversity. Amsterdam: John Benjamins Publishing.

Duarte, Joana (2013). Migration and multilingualism. The challenge of language diversity for European education systems. In: Caruana, Sandro, Coposescu, Liliana and Scaglione, Stefania (eds): Migration, Multilingualism, and Schooling in Southern Europe. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 49-62.

Duarte, Joana and Gogolin, Ingrid (2012). Linguistic Diversity in Urban Areas and their Schools”, Special issue of the journal Tertium Comparationis Journal for International and Intercultural Comparative Educational Sciences 18 (2), Münster: Waxmann Verlag.

Duarte, Joana (2011). Migrants’ educational success through innovation: The case of the Hamburg bilingual schools. In: Alidou, Hassana, Nikiéma, Norbert, Glanz, Christine (eds), Special issue for the International Review of Education on Principles and Innovations in Multilingual Education 57 (5-6), 631-649.

Duarte, Joana (2011). Bilingual Language Proficiency. A Comparative Study. Münster: Waxmann Verlag.