Spring naar hoofd-inhoud

Telefoon
058-233 69 18

Mail
ljongbloed@fryske-akademy.nl

Onderzoeksoutput
pure.knaw.nl

Twitter
@lysbeth2_0

LinkedIn
linkedin.com/in/lysbethjongbloed

Jongbloed-Faber, drs. L. (Lysbeth)

promovendus

Telefoon
058-233 69 18

Mail
ljongbloed@fryske-akademy.nl

Onderzoeksoutput
pure.knaw.nl

Twitter
@lysbeth2_0

LinkedIn
linkedin.com/in/lysbethjongbloed

Specialismen

Friese taalvarianten op sociale media 

 

Projecten

Taalfitaliteit II: taalgebrûk fan Friezen op sosjale media (onderzoeker)

 

Biografie

Lysbeth Jongbloed-Faber (Bitgummole 1976) deed een bachelor in Business and Languages aan de Leeuwarder NHL en heeft daarna communicatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen gestudeerd. Lysbeth heeft veel internationale ervaring opgedaan en heeft onder andere gestudeerd en gewerkt in Zweden, Frankrijk, de Verenigde Staten en China.

Sinds 2013 werkt ze bij de Fryske Akademy als onderzoeker van het taalgebruik van Friezen op sociale media. De resultaten van haar onderzoek naar taalgebruik van Friese jongeren op sociale media hebben veel media-aandacht gekregen. Kijk hier voor een uitzending van het tv-programma Bynt waar Lysbeth aan meewerkte.

In november 2015 is Lysbeth begonnen als promovenda met Leonie Cornips (Maastricht University) als promotor. In de komende jaren zal ze verder onderzoek doen naar het gebruik van Friese taalvarianten op sociale media.

 

Publicaties (selectie)

Jongbloed-Faber, L. (2018). Local Identity Construction in Dialect Pop Music: Songs, Narratives, and Social Media Posts. Us Wurk, Tydskrift foar frisistyk, 67(3-4), pp. 104-136. http://hdl.handle.net/20.500.11755/400c32ca-0345-4fe0-8a26-233e39809f41

Sarah McMonagle, Daniel Cunliffe, Lysbeth Jongbloed-Faber & Paul Jarvis (2019). What can hashtags tell us about minority languages on Twitter? A comparison of #cymraeg, #frysk, and #gaeilge.Journal of Multilingual and Multicultural Development, 40(1), pp. 32-49. DOI: https://doi.org/10.1080/01434632.2018.1465429

Jongbloed-Faber, L., van Loo, J., & Cornips, L. (2017). Regional languages on Twitter: A comparative study between Frisian and Limburgish. Dutch Journal of Applied Linguistics, 6(2), 174–196. DOI: https://doi.org/10.1075/dujal.16017.jon

Jongbloed-Faber, L. (2017). Het gebruik van Friese varianten op sociale media. In V. De Tier, T. van de Wijngaard, & A-S. Ghyselen (Eds.), Taalvariatie en sociale media (pp. 29-38). Stichting Nederlandse Dialecten.

Jongbloed-Faber, L., Van de Velde, H., Van der Meer, C. & Klinkenberg, E.L. (2016). Language Use of Frisian Bilingual Teenagers on Social Media. Treballs de Sociolingüística Catalana, 26, 27-54. DOI: http://dx.doi.org/10.2436/20.2504.01.107

Jongbloed-Faber. L. (2015). Friezen op sosjale media. Ljouwert: Mercator Research Centre.

Jongbloed-Faber. L. (2014a). Taalgebrûk fan Fryske jongerein op sosjale media. Ljouwert: Mercator Research Centre.

Jongbloed-Faber. L. (2014b). Social media: a treasure trove for minority language research. In K. Woodfield (ed.), Social Media in Social Research: Blogs on Blurring the Boundaries (pp. 189-194). London: Natcen Social Research.

 

In de media

Sterre Leufkens en Marten van der Meulen, Schrijf maar Fries, Onze Taal 2016-1 (januari 2016).

Maria Del Grosso, 'Wol wolle, mar net kinne', Leeuwarder Courant van 4 december 2015.

'Frysk kin noch mear brûkt wurde op sosjale media', Omrop Fryslân, 3 december 2015 (interview).

Maria Del Grosso, Friese taal verbindt culturele hoofdsteden nu al, Leeuwarder Courant van 20 maart 2015.

Lysbeth Jongbloed, It Frysk ferbynt, toespraak tijdens de herdenking Slag bij Warns op 27 september 2014.

'Social Media in Bilingual Environments: Online Practices of Frisian Teenagers', Rising Voices, 6 mei 2014 (blog).