Spring naar hoofd-inhoud

Telefoon
058-233 69 15

Mail
jspoelstra@fryske-akademy.nl

Onderzoeksoutput
pure.knaw.nl

Persoonlike website
http://www.jannekespoelstra.nl

Spoelstra, J. (Janneke) MA

lexicograaf

Telefoon
058-233 69 15

Mail
jspoelstra@fryske-akademy.nl

Onderzoeksoutput
pure.knaw.nl

Persoonlike website
http://www.jannekespoelstra.nl

Specialismen

letterkunde

 

Projecten

Philologia Frisica anno 2014 (redacteur)
Amelander woordenboek (projectmedewerker)
Redactie Literêre Rigen (secretaris)
De Vrije Fries (redactieassistent)
Online Nederlands-Fries woordenboek (projectmedewerker)

 

Biografie

Janneke Spoelstra (Hijum, 1962) is sinds 2001 in dienst bij de Fryske Akademy, eerst als corrector van het Wurdboek fan de Fryske taal/Woordenboek der Friese taal (tot 2011), daarna als onderzoeksassistent betrokken bij andere (lexicografische) projecten. Ze was co-auteur van het rapport ‘Meerwaarde gebruik Stadsfries en Fries in en door de gemeente Leeuwarden’ (2012) en secretaris van de congrescommissie 19de en 20ste Fries Filologencongres (2012 en 2014). 

Daarnaast is ze secretaris van de Redaksje Literêre Rigen.

Janneke Spoelstra deed een masterstudie Friese taal en cultuur, specialisme Literaire cultuur (Rijksuniversiteit Groningen 2012). Haar scriptie ging over het proza van Simke Kloosterman en de receptie hiervan bekeken vanuit gender- en queertheoretisch perspectief.  

 

Publicaties (selectie)

Spoelstra, J. (2012). Simke Kloosterman, in problematyske heldinne? Har skriuwen, proaza en de resepsje fan har proaza besjoen út gender- en queerteoretysk perspektyf (masterscriptie, Rijksuniversiteit Groningen, 2012).