Spring naar hoofd-inhoud

Meer, drs. C. (Cor) van der

projectmanager en lid managementteam

Specialismen

sociologie; meertaligheid; taalleren; onderzoeksmethodologie; regionale en minderheidstalen; (digitale) datapreservering en -archivering

 

Projecten

Mercator Research Centre (projectleider)

 

Biografie

Cor van der Meer (Drachten 1957) behaalde zijn master Sociologie en Onderzoeksmethodologie aan de Rijksuniversiteit Groningen in 1988. Sinds 2004 is hij onderzoeker en projectleider bij de afdeling Sociale Wetenschappen van de Fryske Akademy. Hij is hoofd van Mercator, het Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren, een NGO die zich richt op het verzamelen, verspreiden en toepassen van kennis aangaande taalverscheidenheid in Europa. Verder is hij lid van het managementteam van de Fryske Akademy.

Van der Meer is een expert op het gebied van meertaligheid, regionale en minderheidstalen en taalverwerving. Hij werkte eerder als seniorspecialist gebruik van surveygegevens en digitale depots in HAmsterdam. In de loop der jaren is hij bestuurslid geweest van verschillende internationale organisaties. Hij presenteert zijn werk regelmatig op congressen en seminar, in en buiten Europa.

 

Publicaties (selectie)