Spring naar hoofd-inhoud

Merkuur, A.A. (Anne) MA

promovendus

Telefoon
058-234 71 09

Mail
amerkuur@fryske-akademy.nl

Academia.edu
fryske-akademy.academia.edu/AnneMerkuur

LinkedIn
linkedin.com/in/annemerkuur

Twitter
@annemercuur

De AyO-tún (webloch)
deayotun.wordpress.com

Specialismen

morfologie; Friese werkwoorden

 

Projecten

Changes in Modern Frisian verbal inflection (promovendus)

 

Biografie

Anne Merkuur (Heerenveen, 1989) studeerde in 2013 af aan de Universiteit van Amsterdam (BA Nederlands taal en cultuur en MA Taalwetenschap) en werkt sinds april 2014 bij de Fryske Akademy als promovenda.

Haar promotieonderzoek gaat over veranderingen in Friese werkwoordinflectie en wordt begeleid door prof. dr. Arjen Versloot (promotor) en dr. Willem Visser (copromotor). Het is een samenwerkingsproject van UCF, de Fryske Akademy en de Universiteit van Amsterdam.

 

Publicaties (selectie)

Merkuur, A.A. (2012). Roots and Heads. Two types of affixes. Master thesis, University of Amsterdam: General Linguistics.