Spring naar hoofd-inhoud

Telefoon
058-234 30 52

Mail
pduijff@fryske-akademy.nl

Onderzoeksoutput
pure.knaw.nl

Duijff, drs. P. (Pieter)

lexicograaf

Telefoon
058-234 30 52

Mail
pduijff@fryske-akademy.nl

Onderzoeksoutput
pure.knaw.nl

Specialismen

lexicografie; taalkunde

 

Projecten

Nederlânsk-Frysk wurdboek (projektmeiwurker)
Docent taalbeheersing Fries UvA

 

Biografie

Pieter Duijff is lexicograaf en taalkundige bij de Fryske Akademy. Hij is ook docent taalbeheersing Fries aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

Hij is (eind)redacteur) geweest van de woordenboeken Woordenboek van de Friese Taal (1984-2011), Wurdlisten fan de Stedfryske dialekten (1998), Nederlands-Fries Juridisch Woordenboek (2000) en het Frysk Hânwurdboek (2008). Hij heeft ook meegewerkt aan Taalweb Frysk (2014).