Spring naar hoofd-inhoud

Meer, drs. P.L.G. (Peter) van der

onderzoeksmedewerker en informatiespecialist

Specialismen

geschiedenis van Friesland (algemeen); HisGIS; landbouwgeschiedenis; onderwijsgeschiedenis 

 

Projecten

HisGIS (projectmedewerker)
De Friese volksmilities in de late middeleeuwen en vroege zestiende eeuw (projectmedewerker)
Parels van Data (projectmedewerker)

 

Biografie

Peter van der Meer (Pijnacker, 1958) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden en is sinds 1990 verbonden aan de Fryske Akademy als onderzoeksmedewerker en informatiespecialist.

Een van zijn taken is het verzorgen van bronpublicaties en tekstedities, zoals Opkomst en ûndergong fan in boerebedriuw ûnder Achlum (2001), Skoalmasters yn Fryslân, 1600-1950 (website Fryske Akademy, 2008) en De Beneficiaalboeken van Friesland, 1543 (met Hans Mol, 2013).

Daarnaast is hij als informatiespecialist de contactpersoon voor het registratiesysteem van wetenschappelijke publicaties Pure.

 

Publicaties (selectie)

Mol, J. A., & van der Meer, P. (Eds.) (2014). Thema: Belang en betekenis van de Beneficiaalboeken van Friesland 1543. De Vrije Fries, 94, 129-311.

van der Meer, P. L. G., & Mol, J. A. (2013). De Beneficiaalboeken van Friesland, 1543. (Fryske Akademy). Leeuwarden: Fryske Akademy ; Afuk.

van der Meer, P. L. G. (2008). Skoalmasters yn Fryslân, 1600-1950. Ljouwert: Fryske Akademy.

van der Meer, P. L. G., & Gorter, D. (2006). Bibliografy fan Jehannes Ytsma (1957-2005). Ljouwert: Fryske Akademy.

van der Meer, C. (Author), Albers, W. P. J. M. (Author), van der Meer, P. L. G. (Author), Versloot, A. P. (Author), & Boelhouwer, B. (Author). (2005). Digitale Bibliotheek Europese Minderheidstalen.

van der Meer, P. L. G. (Author). (2005). Index It Beaken 1938-2007.

van der Meer, P. L. G. (2001). Opkomst en ûndergong fan in boerebedriuw ûnder Achlum : De famylje Hibma, 1697-1824. (Fryske Akademy). Ljouwert: Fryske Akademy.

van der Meer, P. L. G. (1999). Drie generaties Hibma en hun boerderij in de Kleine Bouwhoek. Historisch Tijdschrift Fryslân, 5(3/4), 6-9.

van der Meer, P. L. G. (1998). Bibliografie / Bibliografy. In J. A. Frieswijk, J. J. Huizinga, L. G. Jansma, & Y. Kuiper (Eds.), Geschiedenis van Friesland 1750-1995 / Skiednis fan Fryslân 1750-1995. (Vol. 853 / 854, pp. 344-358). (Fryske Akademy). Amsterdam / Ljouwert: Boom / Fryske Akademy.

Frieswijk, J. A., & van der Meer, P. L. G. (1998). De sociaal-economische ontwikkeling na 1917 / De sosjaal-ekonomyske ûntjouwing nei 1917. In J. A. Frieswijk, J. J. Huizinga, L. G. Jansma, & Y. Kuiper (Eds.), Geschiedenis van Friesland 1750-1995 / Skiednis fan Fryslân 1750-1995. (Vol. 853 / 854, pp. 232-265). (Fryske Akademy). Amsterdam / Ljouwert: Boom / Fryske Akademy.

van der Meer, P. L. G. (1995). Bibliografie. In P. Wijbenga (Ed.), Bezettingstijd in Friesland. Deel 3: Het laatste bedrijf. (Vol. 803, pp. 417-430). (Fryske Akademy). Leeuwarden: De Tille.

van der Meer, P. L. G., Mol, J. A., & Nieuwland, P. (1993). Administrative en fiskale boarnen oangeande Fryslân yn de ier-moderne tiid. (Boarnerige). Leeuwarden: Fryske Akademy.

van der Meer, P. L. G. (1993). De Registers fan de Personele Ymposysje út 1578. In P. L. G. van der Meer, J. A. Mol, & P. Nieuwland (Eds.), Administrative en fiskale boarnen oangeande Fryslân yn de ier-moderne tiid. (Vol. 3, pp. 155-395). (Boarnerige). Leeuwarden: Fryske Akademy.

van der Meer, P. L. G., van der Vaart, J. H. P., & van der Veen, B. (1992). Fryslân yn de Nederlânske geografyske tydskriften. In bibliografy oer de perioade 1876-1991 / Friesland in de Nederlandse geografische tijdschriften. Een bibliografie over de periode 1876-1991. Ljouwert: Fryske Akademy.

van der Meer, P. L. G., van der Vaart, J. H. P., & van der Veen, B. (1992). Fryslân yn Noorderbreedte. In bibliografy oer de perioade 1977-1991 / Friesland in Noorderbreedte. Een bibliografie over de periode 1977-1991. Ljouwert: Fryske Akademy.

 

In de media

van der Meer, P. L. G., & Mol, J. A. (2014). Duizenden boeken naar Tresoar. Leeuwarder Courant, 2.

van der Meer, P. L. G. (2013). Beneficiaalboek út 1543. Fraachpetear op Omrop Fryslân Radio.

van der Meer, P. L. G. (2008). Fraachpetear yn Omnium. Omrop Fryslân-radio.

van der Meer, P. L. G. (2008). Fryske Akademy publiceert historie van Friese schoolmeesters van 1600 tot 1950. Friesch Dagblad, 11-11.

van der Meer, P. L. G. (2008). Historie schoolmeesters bij Fryske Akademy. Leeuwarder Courant, 16-16.