Spring naar hoofd-inhoud

Telefoon
058-233 69 26

Mail
nstefan@fryske-akademy.nl

Stefan, M.H. (Nika) MA

promovendus

Telefoon
058-233 69 26

Mail
nstefan@fryske-akademy.nl

Specialismen

sociolinguïstiek; taalvariatie en taalverandering 

 

Projecten

Taalbehâld en taalferlies yn it Frysk: In sosjolinguistysk profyl (promovendus)

 

Biografie

Nika Stefan (Wrocław 1985) heeft aan de Universiteit van Wrocław (Polen) de studie Nederlandse Taal en Cultuur gedaan, die zij heeft afgesloten met de masterscriptie ‘Achter het masker van gewoonheid: Kenmerken, bijzonderheden en betekenis van neorealistische poëzie in Nederland’ (2010). Daarnaast heeft zij Friese Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen gestudeerd.

Sinds 2013 werkt zij bij de Fryske Akademy aan haar promotieonderzoek naar taalbehoud en taalverlies in het Fries. Daarbij besteedt ze aandacht aan de variatie en veranderingen in het gesproken Fries.

Nika Stefan is daarnaast betrokken bij het Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC) van de Universiteit van Amsterdam.

 

Publicaties (selectie)

Stefan, M. H., Klinkenberg, E. L., & Versloot, A. P. (2015). Frisian sociological language survey goes linguistic: Introduction to a new research component. In A. J. Brand, E. Hoekstra, J. Spoelstra, & H. Van de Velde (eds.), Philologia Frisica Anno 2014. Lêzings fan it tweintichster Frysk Filologekongres fan de Fryske Akademy op 10. 11 en 12 desimber 2014. (pp. 240-257). Ljouwert: Fryske Akademy; Afûk.