Spring naar hoofd-inhoud
[Translate to Dutch:]

[Translate to Dutch:]

Telefoon
058-213 14 14 (receptie)

Mail
lwestra@fryske-akademy.nl

Onderzoeksoutput
pure.knaw.nl

Westra, dr. L.H. (Liuwe)

lexicograaf

Telefoon
058-213 14 14 (receptie)

Mail
lwestra@fryske-akademy.nl

Onderzoeksoutput
pure.knaw.nl

Specialismen

lexicografie, filologie, geschiedenis van Fries identiteitsbesef, taalbeleid en Friese taalbeweging

 

Projecten

Wetenschappelijke Biografie van Tony Feitsma (afgesloten)

Online Nederlands-Fries Woordenboek

 

Biografie

Liuwe H. Westra (Sneek, 1966) studeerde Klassieke Talen en Theologie aan de Universiteit van Groningen. In 2002 promoveerde hij aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht op een vormgeschiedenis van de Apostolische Geloofsbelijdenis. Na enige jaren als voltijds gemeentepredikant werd hij in 2008 postdoc in Utrecht, waar hij zich verder bezig hield met belijdenissen als tekstgenre en waar hij redacteur was van de internetencyclopedie Patropedia. Daarna was hij een aantal jaren docent Nieuwe Testament in Groningen, en in 2019 kreeg hij de opdracht tot het schrijven van de wetenschappelijke biografie van Tony Feitsma. Sinds 2022 is hij redacteur van het Online Nederlands-Fries Woordenboek.

Hij heeft zich vanaf zijn studietijd altijd meer of minder wetenschappelijk bezig gehouden met taal en taalbeleid, literatuur en cultuur in Fryslân en is behalve wetenschapper ook essayist en vertaler. Hij heeft The Lord of the Rings van J.R.R. Tolkien in het Fries vertaald (2010, 2015, 2023), maar ook een nieuwe vertaling gepubliceerd van het Evangelie van Matteüs vanuit de Griekse grondtekst. Hij is redacteur Nieuwe Testament bij de Stifting Fryske Bibeloersetting sinds 2020. Daarnaast is hij sinds 2022 lid van de redactie van de kritische editie van de Opera Omnia van Erasmus, een project van het Huygensinstituut te Amsterdam. Vanaf 2023 is hij bestuurslid van de Stichting Nassau en Friesland.