Spring naar hoofd-inhoud

Onderzoeksoutput
pure.knaw.nl

 

Worst, drs. ing. D. (Dennis)

promovendus

Onderzoeksoutput
pure.knaw.nl

 

Specialismen

landschapsgeschiedenis; historische geografie; archeologie; middeleeuwse geschiedenis

 

Projecten

Chronologie en ruimtelijke diversiteit van de agrarische veenontginningen in het stroomgebied van de Linde en Kuinder tijdens de volle en late middeleeuwen (1000-1400) (promovendus)

 

Biografie

Voordat Dennis Worst (Elsloo 1986) als promovendus startte bij de Fryske Akademy, heeft hij achtereenvolgens Bos- en Natuurbeheer en Landschapsgeschiedenis gestudeerd in Velp en Groningen. In 2012 vormde een scriptie over de middeleeuwse agrarische veenontginningen in oostelijk Opsterland het slotstuk van zijn opleiding Landschapsgeschiedenis. Vrijwel direct hierna is hij begonnen met zijn promotieonderzoek, dat zich richt op hetzelfde thema, alleen dan voor geheel Zuidoost-Friesland en Noordwest-Overijssel. Dit onderzoek richt zich op hetzelfde thema alleen dan voor geheel Zuidoost-Friesland.

Naast de wetenschappelijke output probeert Dennis Worst de verworven kennis ook te laten landen in de omgeving. Zo geeft hij veel presentaties in de regio en verzorgt hij samen met de Stellingwarver Schrieversronte de cursus Landschapsgeschiedenis in de Stellingwerven. Daarnaast geeft hij inkijkjes in het promotietraject op het blog van de Akademy-promovendi 'De AyO-tún'.

 

Publicaties (selectie)