Spring naar hoofd-inhoud

Ybema, J. (Jan)

onderzoeksmedewerker

Projekten

Friese bedrijfsgeschiedenis (onderzoeksmedewerker)

 

Biografie

Jan Ybema (Workum 1991) is onderzoeksmedewerker bij de themagroep 'Friese bedrijfsgeschiedenis'. Daar houdt hij zich met Marijn Molema bezig met een geschiedenis van het bedrijf Douma Staal in Sneek.

Eerder heeft hij als stagiair een oral history geschreven van de modernisering in de Friese zuivel, waarvan hij zijn scriptie maakte voor de onderzoeksmaster Modern History aan de Rijksuniversiteit Groningen. Bij zijn bachelors geschiedenis en Friese Taal en Cultuur heeft hij bovendien minors gevolgd over Midden- en Oost-Europa en duurzaamheid. Herfst 2015 volgde hij een onderzoeksstage bij het Amsterdam Centre for Middle Eastern Studies aan de UvA en momenteel werkt hij aan de MA Midden-Oostenstudies aan de RuG. Verder is hij als student-assistent bij prof.dr. Goffe Jensma verbonden aan het Frysk Ynstitút voor de BA Minorities and Multilingualism en de MA Multilingualism.

Wisselwerkingen tussen het lokale en mondiale, tussen centrum en periferie hebben zijn belangstelling. In de frisistiek heeft hij zijn onder anderen verdiept in Oudfriese brieven (scriptie), taalverlies bij Friese emigranten en de Slag bij Warns als lieu de mémoire. Zo nu en dan schrijft hij als freelancer voor het Friesch Dagblad.