Intranet
WFT
KNAW
Frysk
Frysk
WFT
Nederlands

Werkverbanden en werkgroepen

Meedoen aan het Akademywerk
Wie studie wil maken van of ge´nteresseerd is in onderwerpen op het terrein van de doelstelling van de Fryske Akademy, kan zich aansluiten bij de werkgroepen en werkverbanden; dit zijn groepen waarin wetenschappers en amateurs met elkaar samenwerken. Er zijn groepen o.a. op het gebied van:

archeologie

literatuurgeschiedenis

biologie

maritieme geschiedenis

Friese oorkonden     

musicologie

genealogie

heraldiek

taalkunde

landbouwkunde


Mededelingenbladen voor donateurs (stipers)
Ut de smidte en It Beaken

Informatie
Informatie over de werkverbanden kunt u opvragen bij: Gelbrich Haringsma

Stiper wurde
Formulier om donateur (stiper) te worden en informatie

Frysk Frysk