Intranet
WFT
KNAW
Frysk
Frysk
WFT
Nederlands

Fryske Rie foar Heraldyk

Fryske Rie foar Heraldyk

Doel
Zoals de naam al aangeeft is de Fryske Rie foar Heraldyk een commissie die raad geeft. Die ligt op het gebied van wapens van de provincie, de gemeenten, de waterschappen, de wapens van steden, vlekken en dorpen en de bestaande familiewapens. 

Bovendien ontwerpt de Rie wapens, vlaggen en wimpels voor o.a. dorpen, families en corporaties, zoals scholen, verenigingen enz. 

Ook adviseert de Rie over de hierboven genoemde instanties.

Verder is de Rie actief op het gebied van vlaggenprotocol, het adviseren bij restauraties (heraldische afbeeldingen), het geven van lezingen en heraldiek lessen. 

Daarnaast verzorgen enkele leden publicaties over verschillende heraldische onderwerpen. 

Het moet echter wel in verband staan met Fryslân.

Oprichting
De Fryske Rie foar Heraldyk is opgericht in 1956 en is het oudst provinciaal heraldisch college in Nederland en bestaat uit specialisten, die op grond van hun deskundigheid tot lid van de Rie benoemd zijn. Het gaat hierbij dus niet om een wurkferbân (werkverband) dat vrij toegankelijk is.

Activiteiten
In de afgelopen jaren is de Rie onder meer bezig geweest met de volgende zaken:

 • het verbeteren van de gemeentewapens van Terschelling (1963) en van Wymbritseradeel (1975);
 • het samenstellen van de nieuwe gemeentewapens voor de gemeentelijke herindeling (1984); 
 • het samenstellen van de nieuwe gemeentevlaggen en -wimpels van de bovengenoemde gemeenten;
 • het samenstellen van de wapens, vlaggen en wimpels voor de nieuwe waterschappen (v.a.1997);
 • het samenstellen van dorpswapens en vlaggen voor de dorpen in alle gemeenten van Fryslân (sinds 1965 al voor zo’n 228 dorpen; overzicht);
 • het samenstellen en registreren van nieuwe familiewapens voor families uit Fryslân en voor Friezen buiten Fryslân; die wapens zijn gepubliceerd in verschillende Genealogyske Jierboeken ;
 • Het registreren van wapens , die toevallig teruggevonden zijn op grafstennen, gedenkstennen of bij onderzoek in archieven.

Gebrandschilderde ruiten en rouwborden
Met raad heeft de Rie klaargestaan bij de restauraties van objecten zoals de gebrandschilderde ruiten van de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden en de rouwborden in de kerken van Friens, IJsbrechtum en Engwierum.

Bovendien heeft de Rie o.a. ook advies gegeven bij

 • het kleuren van de luiken en de wapens van de leeuwen op de trap van de Kanselarij,
 • het kleuren en het opnieuw plaatsen van de gevelstenen van het vroegere Amelandhuis in Leeuwarden/Ljouwert,
 • het kleuren van de wapens en de leeuwen en de luiken van de Waag in Leeuwarden/Ljouwert,
 • het kleuren van wapens op herenbanken en gevelstenen in verschillende kerken in Fryslân en
 • het opnieuw plaatsen van verschillende gevelstenen in de gemeente Leeuwarden.

Dorpwapens en -vlaggen
Overzicht van dorpswapens en -vlaggen in Fryslân

Registratie van familiewapens
Criteria

Vlaggenprotocol
Vlaggenprotocol

Leden van de Fryske Rie foar Heraldyk
Zie hier voor de namen en adressen van de overige leden van de Fryske Rie foar Heraldyk.

Post en vragen kunnen gestuurd worden naar
de heer K.J. Bekkema
Skoalstrjitte 16
9201 GE Drachten

Informatie over de Werkferbanden en -groepen kunt u opvragen bij
Gelbrigje Haringsma

Donateur (stiper)
Formulier en informatie om donateur (stiper) te worden

Frysk Frysk